Categories
IMM Ştiri

Modificarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

Modificări în protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
În Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie a fost publicată Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului.

Potrivit actului normativ, Registrul central al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene.

Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi societăţi cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România şi un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în România. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.

De asemenea, Legea mai prevede ca termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni va fi de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu va dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Taxe/Impozite

Bacşişul trebuie fiscalizat… Iar barmanii şi frizeriţele ar trebui controlaţi prin buzunare?!

baksheeshTot întrebându-se ce a mai rămas neimpozitat, căpeteniile ţării au avut o revelaţie salvatoare pentru bugetul statului: trebuie taxat, obligatoriu, şi bacşişul. Bacşişul rămâne la angajat? Va fi supus impozitării, că-i tot un venit, ca şi simbria lunară. Revine, finalmente, angajatorului? Va fi taxat ca orişice profit!

Povestea ştim cum a început. S-au sancţionat straşnic şi s-au închis temporar zeci de firme găsite cu 2-3 lei nefiscalizaţi prin sertare. Iar acum, ale noastre căpetenii tremură de grija mărunţişului care se cuibăreşte, nefiscalizat, prin umile buzunare de chelneriţă ori de barman, de frizer ori de coafeză.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţia consumatorului

Asigurătorii, datori să publice situaţia petiţiilor asiguraţilor. Documentează-te, să nu fii păgubit!

asigCândva, un om hâtru a spus că “asigurările acoperă aproape totul, mai puţin ceea ce se întâmplă”. Unii dintre noi sunt tentaţi să dea dreptate deplină acestei zicale. Dar nu trebuie generalizat, fiindcă adeseori o asigurare reprezintă… un colac de salvare. Iar dacă asigurătorul ne crează neaşteptate probleme tocmai atunci când am intrat în bucluc, când riscul asigurat s-a produs şi vrem să ne fie acoperită paguba, trebuie să ştim ce drepturi avem, ce obligaţii are asigurătorul, ce rol are Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), din perspectiva asigurării unor raporturi echilibrate între asigurători şi asiguraţi.

Categories
Asigurări de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind prelevarea de organe fără avizul familiei

sursa-google16-638x330

Ministerului Sănătăţii a supus dezbaterii publice un proiect de Ordin privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind activitatea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic.

Potrivit proiectului, prelevarea se poate face fără consimţământul membrilor familiei dacă, în timpul vieţii, persoana decedată şi-a exprimat acordul printr-un act notarial şi a fost înscrisă în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.

Noutatea legislativă arată că donatorul şi primitorul vor semna un înscris autentic prin care declară că donarea se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură.

De asemenea, proiectul prevede că prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în cazuri medico-legale, se face numai cu consimţământul medicului legist şi nu trebuie să compromită rezultatul autopsiei medico-legale.

Categories
Programe de sănătate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificarea Ordinului privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat

descărcare (1)În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1014/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 415/2011, în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică a fost înființat Registrul naţional de diabet zaharat.

Colectarea datelor în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat se realizează cu ajutorul programului informatic “Ro Diab Diabetes Patient Management System” care a făcut obiectul Contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor nr. CS.A 9621/746/2010 încheiat între Ministerul Sănătății și SC Novo Nordisk Farma SRL.

În acest context, realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat au fost reglementate în sarcina structurilor de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Deși până în prezent au fost depuse eforturi pentru a asigura funcționarea Registrului naţional de diabet zaharat, acesta nu funcționează în condiții optime, deoarece raportarea în aplicația sus menționată reprezintă o duplicare a unui set de date a bolnavilor cu diabet zaharat deja înregistrați în SIUI, iar medicii care au în evidența acești pacienți apreciază că raportarea este consumatoare de timp și neremunerată.

În aceste condiții, o posibilă soluție identificată pentru a schimba comportamentul medicilor prescriptori în sensul creșterii complianței acestora de raporta datele în aplicația Ro Diab este aceea de atribuire a responsabilității privind managementul Registrului naţional de diabet zaharat în sarcina Institutului Național de Diabet, Boli Metabolice și Nutriție ,,Prof. dr. N. C. Paulescu’’, instituție publică care, în calitate de for metodologic al rețelei de asistenţă medicală de specialitate diabet zaharat, deține autoritatea profesională pentru a se implica în responsabilizarea medicilor de specialitate diabet zaharat în raportarea datelor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noutăţi legislative pentru PFA-uri şi întreprinderi individuale

8septfondsotcoleg-1378644658
Legea nr. 4/2014
, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014, cu intrare în vigoare din data de 9 februarie 2014, introduce în lista de termeni şi expresii de la articolul 2 al Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 un nou punct – soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Această modificare prevede că în activitatea desfăşurată de persoanele fizice autorizate şi de titularii întreprinderilor individuale vor fi acceptaţi/acceptate soţii/soţiile acestora.

Această persoană este definită drept cea care, fără a fi înregistrată în registrul comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însăşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Persoanele fizice autorizate şi titularii întreprinderilor individuale vor avea obligaţia de a menţiona în registrul comerţului participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată sau încetarea activităţii soţiei/soţului, în termen de 15 zile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Înfiinţarea unui registru al evidenţei câinilor cu stăpân

downloadDeputatul PNL de Cluj Nechita Adrian Orosa va depune în Parlament o propunere legislativă pentru constituirea unui registru al evidenţei câinilor cu stăpân, prin care s-ar reduce numărul animalelor abandonate, însă ar da şi posibilitatea sancţionării celor care abandonează câinii.
Acesta a declarat, într-o conferinţă de presă, că a întocmit o propunere legislativă privind înfiinţarea, la nivel naţional, a unui registru al evidenţei câinilor cu stăpân care să conţină date despre controlul reproducţiei canine, precum şi legate de importul şi comercializarea câinilor.
Oros a spus că principalele avantaje ale înfiinţării acestui registru constă în existenţa unei evidenţe clare cu privire la vaccinarea antirabică, reducerea numărului de câini fără stăpân, posibilitatea sancţionării abandonului canin.
Proiectul de lege îşi propune, totodată, descurajarea reproducţiei canine, a importului şi comerţului ilegal, dar şi reducerea cheltuielilor de gestionare a câinilor fără stăpân.
“Propunerea urmăreşte asigurarea unui climat social civilizat, asigurarea bunăstării şi protecţiei animalelor, combaterea comerţului ilegal, precum şi reducerea numărului de câini abandonaţi”, a precizat Oros.
‘Toate persoanele fizice sau juridice care deţin în îngrijire câini sunt obligate să îi înregistreze la Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân în termen de 30 de zile de la adoptarea reglementării. Înregistrarea şi identificarea câinilor se va face prin implantarea unui microcip, de către un medic veterinar cu drept de liberă practică”, se menţionează în propunere.
De asemenea, iniţiativa prevede vaccinarea antirabică doar a câinilor identificaţi prin microcipare.
Totodată, eventuala dispariţie şi decesul unui animal trebuie notificat la registru în termen de maxim 72 de ore, iar nerespectarea prevederilor duce la pierderea dreptului persoanei vinovate de a achiziţiona ulterior, sub orice formă, un alt câine, pentru următorii doi ani.
Potrivit propunerii, persoanele cu venituri sub medie, care fac această dovadă printr-o adeverinţă de venit, şi care nu îşi permit microciparea şi/sau sterilizarea/castrarea câinelui deţinut, vor depune o cerere scrisă la Registrul de Evidenţă prin care vor solicita susţinerea asociaţiilor de protecţie a animalelor privind realizarea acestor intervenţii medical-veterinare la preţ redus sau gratuit.

Categories
Alegeri Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Operaţionalizarea Registrului Electoral – proiect OG

guvern

Pentru operaţionalizarea Registrului Electoral şi reglementarea unitară a listelor electorale permanente pentru toate tipurile de alegeri, care să instituie obligaţia actualizării datelor şi sancţiuni cu închisoarea pentru înregistrări eronate, Guvernul propune adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă în acest scop.

Potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă, iniţiat de AEP şi MAI, Registrul Electoral ar urma să fie operaţionalizat şi aplicat tuturor tipurilor de scrutine, fiind instituit un regim juridic unitar al listelor electorale permanente.

Registrul electoral reprezintă “un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot, precum şi a altor date şi informaţii necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării alegerilor şi a referendumurilor”.

Pe de altă parte proiectul prevede sancţiuni, inclusiv cu închisoarea, pentru înregistrări eronate sau neefectuate în Registrul Electoral. Proiectul de Ordonanţă se referă şi la secţiile de votare din ţară, precizându-se că se organizează câte o secţie de votare la 1.000-2.500 de locuitori, dar nu mai mult de 2000 de alegători, iar în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, de regulă, o singură secţie de votare.

Categories
Dreptul muncii

Revisal – schimbarea parolei şi modificări ale bazei de date

Ordinul nr. 1918/2011 reglementează procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea 677/2001. Pentru înregistrarea prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.
În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă aceasta cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului. Angajatorul are obligaţia să solicite obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul.
Dacă registrul general de evidenţă a salariaţilor este completat de un angajat al societăţii, iar societatea a solicitat şi obţinut parola, poate folosi aceeaşi parolă sau dacă angajatorul doreşte să modifice parola va solicita eliberarea unei alte parole inspectoratului teritorial de muncă.
Referitor la modificările în baza de date, ITM-ul nu deţine altă bază, dacă respectivele modificări nu au fost introduse în Revisal, ele nu apar nici în baza de la ITM. Numai dacă s-a pierdut, din motive tehnice, o parte din bază, atunci puteţi solicita sprijunul ITM-ului, care este acordat contra cost.