Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi atribuţii pentru Agențiile de Dezvoltare Regională

OUG nr. 88/2022 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANPC pregătește un sistem complet digitalizat de managament al documentelor

ANPC pregăteşte un sistem complet digitalizat de managament al documentelor, prin implementarea unui proiect în valoare de 14 milioane de lei, fonduri europene alocate în cadrul POCA – Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul României a avizat Programul Operațional Regional al Regiunii Vest

Guvernul României a avizat Programul Operațional Regional al Regiunii Vest pentru exercițiul financiar 2021-2027.

În premieră, Regiunea Vest devine astfel prima din cele opt regiuni din România al cărei Program Operațional Regional este transmis și Comisiei Europene, urmând ca negocierile să fie purtate direct între ADR Vest și Comisia Europeană, în paralel cu pregătirea ghidurilor de finanțare și a consultărilor publice pe teme de interes pentru potențialii beneficiari.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis Comisie Europene Programul Operațional Asistență Tehnică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis oficial, astăzi, Comisiei Europene primul program operațional pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT).

Categories
Economie Ştiri

Programul operaţional regional 2014 – 2020. Noutăţi

Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 a fost recent modificat de Ordinul nr. 635/2022.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect oferă sprijin sectorului agroalimentar

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru în valoare de 300 milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Granturile vor fi acordate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, modificări!

A fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID – 19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare vine în sprijinul beneficiarilor

Conform unui comunicat Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM) vine în sprijinul beneficiarilor prin acţiuni de conştientizare a riscurilor ce pot interveni în perioada de implementare a proiectelor, semnalând cele mai frecvente erori identificate cu ocazia misiunilor de verificare, audit şi control realizate de autorităţile naţionale şi europene.

Categories
Economie Ştiri

Programul pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii continuă până în anul 2023

Ordinul nr. 1956/2021 prevede modificarea unor scheme de ajutor de minimis din cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020.

Măsura se aplică în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanţare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Varianta revizuită a viitoarelor Programe Operaționale este supusă consultării publice

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu sprijinul instituţiilor responsabile de politicile naţionale sectoriale, a revizuit prima variantă a  Programelor Operaţionale 2021-2027, astfel încât acestea să asigure investiţii complementare cu alte instrumente de finanţare, precum Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi să fie în acord cu nevoile identificate la nivel naţional şi cu obiectivele de politică stabilite la nivel european, care vizează “O Europă mai competitivă, mai conectată, mai rezilienţă, dar şi mai socială, mai incluzivă şi mai aproape de cetăţenii săi”.