Categories
Economie Ştiri

Ministerul Finanțelor propune patru noi programe de finanțare pentru mediul de afaceri

Ministerul Finanţelor a elaborat Proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, prin care se propune aprobarea a patru programe de garantare: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL RURAL INVEST – pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcţiilor și PROGRAMUL INNOVATION – pentru invenţii şi inovaţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri Transporturi

Programul de finanţare a staţiilor de reîncărcare

Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi a fost modificat de Ordinul nr. 2346/2021.

Se redefineşte staţie de reîncărcare ca o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere > 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.