Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei

Ordinul nr. 1174/2023 prevede aprobarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei.

Personalul de specialitate juridică are dreptul la un concediu de odihnă anual, plătit, de 35 de zile lucrătoare. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor

Regulamentul privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor a fost aprobat de Hotărârea nr. 506/2023.

Categories
Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor, modificări!

În Monitorul Oficial nr. 153/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 137/2021 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019.

Categories
Articole Magistraţi Profesii juridice

RIL admis. Acordarea indemnizaţiei de instalare în cazul magistraţilor!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recent un recurs în interesul legii potrivit noutăţilor legislative.

Problema de drept care a generat practica neunitară

Problema de drept constă în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, în cazul absolvenților care, la

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Organizare judiciară Profesii juridice

OUG nr. 92/2018 aduce modificări Legilor justiţiei. Ce se modifică?

Mult discutatele modificări cu privire la Legile justiţiei au fost într-un final adoptate potrivit noutăţilor legislative.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 874 din data de 16 octombrie 2018, a fost publicat Ordonanța de urgență nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Categories
Articole Profesii juridice

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a suferit ample modificări!

În Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Prin Legea nr. 234/2018, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a suferit ample modificări, atât în privința modului de organizare și funcționarea a Secției pentru procurori din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, cât și a Secției pentru judecători.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Instanţa competentă material cu privire la drepturile băneşti solicitate de procurori

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în situația formulării unei cereri de reclamanți având calitatea de grefieri și procurori, al cărei obiect este obligarea pârâților la plata unor drepturi băneşti, izvorâte dintr-un raport de muncă, fără însă a solicita anularea actelor de stabilire a drepturilor salariale, ne aflăm în prezența unui conflict de muncă, şi nu de contencios administrativ. Astfel, competenţa materială a instanţei se stabilește în raport de art. 266 C. muncii şi art. 1 lit. p) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Procurorii au formulat o declaraţie de independenţă!

Subsemnații, procurori în cadrul Ministerului Public, cu respectarea principiului separațiilor puterilor în stat și a obligației de rezervă, luând act de discuțiile publice privind atribuțiile și activitatea procurorilor precum și de aspectele inserate în minuta Deciziei Curții Constituționale a României din data de 30 mai 2018.

Având în vedere Principiile de la Bangalore care permit magistraților să își exprime liber opiniile atunci când le este afectată independența sau când există riscul de a se aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Magistraţi Profesii juridice Ştiri

Procurorii îşi desfăşoară activitatea sunt autoritatea ministrului Justiţiei conform Constituţiei

Ministrul Justiţiei a declarat că articolul 132 din Constituţie prevede că procurorii ‘îşi desfăşoară activitatea sunt autoritatea ministrului Justiţiei’, însă aceştia au uitat de acest articol.

Întrebat cum le răspunde celor care spun că, prin modificările propuse la legile justiţiei, ministrul Justiţiei capătă o putere mult prea mare, ministrul a spus că există un articol în Constituţie de care procurorii ‘au uitat’, iar modificările aduse pun în lege această prevedere.

Categories
Profesii juridice Ştiri

Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor modificat

judecatoriePlenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cu scopul includerii prevederilor referitoare la concediul de acomodare în vederea adopţiei.

Potrivit modificărilor judecătorii şi procurorii vor avea dreptul la concedii pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi la concediu de acomodare în vederea adopţiei, cu includerea ulterioară a perioadei de aflare în concediu de creşterea copilului/concediu de acomodare în vederea adopţiei în vechimea de muncă în magistratură, cât şi vechime în funcţia de judecător sau procuror.

Durata concediului de odihnă pentru anul în curs nu va fi afectată de efectuarea în acest an a concediului de acomodare în vederea adopţiei.