Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Codul penal

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei unei hotărâri prealabile privind unele dispoziții din Codul penal.

Se au în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului “tempus regit actum”.
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Categories
Articole Drept penal

Infracţiunea de loviri sau alte violenţe. Se poate pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor?

Potrivit Codului penal lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar conform art. 193 C. penal acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Categories
Articole Drept penal

Infracţiunea de loviri sau alte violenţe. Se poate pronunţa încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor?

Potrivit Codului penal lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, iar conform art. 193 C. penal acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Categories
Articole Drept penal

Plangerea prealabilă, o excepţie de la regula generală a oficialităţii procesului penal

În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Iar fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.

Art. 157 alin. 3) C. penal prevede că fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.

Categories
Articole Drept penal

Continuarea procesului penal încalcă dreptul la un proces echitabil?

Codul de procedură penală prevede continuarea procesului penal la cererea suspectului sau a inculpatului în unele cazuri strict prevăzute de lege.

În art. 18 C. procedură penală se prevede că în caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal-

Conform ultimelor ştiri juridice au fost criticate aceste dispoziţii pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

CCR. Probele pot fi obţinute prin orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege

Potrivit Codului de procedură penală constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

Art. 97 alin. 2 lit. f) C. procedură penală prevede că proba se obţine în procesul penal prin orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.  Acest articol de lege a fost considerat ambiguu şi neconform cu dispoziţiile constituţionale iar în acest sens a fost sesizată Curtea Constituţională.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

Fondul de garantare nu are calitatea de parte responsabilă civilmente în cazul societatii de asigurare aflată în faliment

În procesul penal poate fi subiect şi partea responsabilă civilmente. Aceasta este persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea art. 86 C. procedură penală care reglementează partea responsabilă civilmente.

Categories
Articole Drept penal

Pot concubinii să refuze să depună mărturie într-un proces penal?

Este bine cunoscut faptul că România este printre ultimele state ale Uniunii Europene care nu aprobă parteneriatele sau uniunile civile de niciun fel. Acest fapt a dus și la croirea legislației, astfel încât aceste parteneriate civile să nu fie prevăzute și protejate de lege.

O problemă care a născut controverse și a generat sesizarea CCR a fost aceea de a stabili dacă concubinii au dreptul de a refuza să depună mărturie într-un proces.

Categories
Articole Drept penal

Drepturile persoanei private de libertate în procesul penal și a celei arestate în baza unui mandat european de arestare

Pentru a ști să te aperi în fața unor situații delicate, este bine să îți cunoști drepturile, pentru că astfel eviți să fi supus unor abuzuri. Cunoașterea drepturilor pe care le ai este imperios necesară, altminteri riști să devii o simplă marionetă în mâna celor care încearcă să împartă dreptatea.

Împins de la spate și de această dată de Uniunea Europeană, legiuitorul român a elaborat Ordinul Ministerului Justiției nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecților sau inculpaților în cadrul procedurilor penale în care sunt privați de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 786 din 4 octombrie 2017. Prevederile sale se aplică încă de la publicare.

Categories
Articole Drept penal

Redeschiderea procesului penal pentru persoanele condamnate în lipsă

Sunt situații în care cei care sunt vinovați de săvârșirea unor infracțiuni să fie judecați în lipsă și condamnați. Problema care a apărut în practica instanțelor de judecată a fost momentul de la care se reia judecarea procesului penal, opiniile instanțelor fiind diferite. Acest fapt a generat sesizarea ÎCCJ pentru a lămuri problema și a împiedica existența unei practici neunitare.