Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal! Modificări ale Normelor metodologice

În Monitorul Oficial nr. 887/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1106/2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, se elimină obligaţia persoanei care eliberează pentru consum sau care importă ţigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declaraţiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete şi a obligaţiei de a publica aceste declaraţii în două cotidiene.

Categories
Articole Protecţie socială

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni ucraineni beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana

A fost stabilit mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana.

Hotărârea nr. 336/2022 prevede că pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:
a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele.

Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care au primit cereri conform art. 2 întocmesc situaţii centralizatoare care cuprind numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi, numărul de zile de găzduire, precum şi suma solicitată de fiecare persoană fizică

Categories
Fiscalitate Ştiri

Cotizaţia membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, actualizată!

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice. Modificări

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formular a suferit modificări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare şi anunţă publicarea unor materiale informative dedicate contribuabililor persoane fizice care au obligaţia să declare şi să plătească impozitele şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2020.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Va fi publicat un Ghid fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din străinătate

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare şi anunţă publicarea unui nou material informativ dedicat contribuabililor persoane fizice care au obligaţia să declare şi să plătească impozitele şi contribuţiile sociale datorate pentru veniturile realizate în străinătate, în anul 2020.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Pregătirea persoanelor fizice în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital

Avem un nou Regulament, Regulamentul nr. 28/2020, care stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital, pentru care legislaţia aplicabilă acestora prevede obligaţia urmării unui curs de formare profesională şi promovare a examenului aferent acestuia, precum şi condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională.

Categories
Protectia mediului Ştiri

A fost constituită Comisia pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului

Comisia de atestare analizează activitatea desfăşurată de către asociaţiile profesionale desemnate în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi şi prin intermediul unei sesiuni video!

Potrivit unui comunicat ANAF, identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi efectuată de la distanţă şi prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuală online).

Categories
Fiscalitate Ştiri

Persoanelor fizice le vor fi şterse o parte din datorii!

Zeci de mii de români își vor vedea șterse o parte din datorii, este anunțul făcut de ministrul Finanțelor Publice.

Astfel, românii care, în perioada 2015-2017, au obținut venituri sub nivelul salariului minim brut, vor fi scutiți de plata contribuției la sănătate.