Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Sectorul apicol beneficiază de finanțare!

Ordinul nr. 105/2023 prevede aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condiţiilor şi modului de implementare a intervenţiilor aferente sectorului apicol finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Categories
Asigurări sociale Fiscalitate Social Ştiri

Procedura privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii

Ordinul nr. 2420/2022 prevede aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Fiscalitate Notari Profesii juridice Ştiri Taxe/Impozite

Procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe

Ordinul nr. 2053/2022 prevede aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Reaminim că în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (35) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023.

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal! Modificări ale Normelor metodologice

În Monitorul Oficial nr. 887/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1106/2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, se elimină obligaţia persoanei care eliberează pentru consum sau care importă ţigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declaraţiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete şi a obligaţiei de a publica aceste declaraţii în două cotidiene.

Categories
Articole Protecţie socială

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni ucraineni beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana

A fost stabilit mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana.

Hotărârea nr. 336/2022 prevede că pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:
a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;
b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele.

Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care au primit cereri conform art. 2 întocmesc situaţii centralizatoare care cuprind numele şi prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi, numărul de zile de găzduire, precum şi suma solicitată de fiecare persoană fizică

Categories
Fiscalitate Ştiri

Cotizaţia membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, actualizată!

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice. Modificări

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formular a suferit modificări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare şi anunţă publicarea unor materiale informative dedicate contribuabililor persoane fizice care au obligaţia să declare şi să plătească impozitele şi contribuţiile sociale datorate pentru anul 2020.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Va fi publicat un Ghid fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din străinătate

Ministerul Finanţelor continuă demersurile de încurajare a conformării fiscale voluntare şi anunţă publicarea unui nou material informativ dedicat contribuabililor persoane fizice care au obligaţia să declare şi să plătească impozitele şi contribuţiile sociale datorate pentru veniturile realizate în străinătate, în anul 2020.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Pregătirea persoanelor fizice în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital

Avem un nou Regulament, Regulamentul nr. 28/2020, care stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare, pregătire şi perfecţionare profesională pentru persoanele fizice care sunt supuse procesului de autorizare în vederea desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital, pentru care legislaţia aplicabilă acestora prevede obligaţia urmării unui curs de formare profesională şi promovare a examenului aferent acestuia, precum şi condiţiile de atestare a organismelor de formare profesională.