Procedura privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii


Ordinul nr. 2420/2022 prevede aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Procedură se aplică persoanelor fizice care nu au declarat în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice contribuţia de asigurări sociale şi/sau contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi/sau impozitul pe venit aferente indemnizaţiilor şi/sau veniturilor din străinătate încasate.

Stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii, respectiv a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent, potrivit legii.

Baza lunară de calcul se stabileşte la nivelul indemnizaţiei brute lunare încasate, comunicată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.