Tag-Archive for » Parlamentul European «

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind distribuţia de asigurări.

Proiectul a fost votat cu 259 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri și are ca obiect de reglementare transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European şi a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări.

Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfăşura între 23 şi 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate, la Bruxelles, de miniştrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene.

Reînnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislaţiei europene, viitorul scrutin european urma să aibă loc între 6 şi 9 iunie anul viitor, dar ‘statele membre au considerat că este imposibilă’ organizarea alegerilor în intervalul menţionat.

Perioada reţinută (23-26 mai 2019) este cea preconizată de Parlamentul European. Mai mult …

Preşedintele Comisiei Europene a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să creeze o agenție paneuropeană pentru securitatea cibernetică, pentru protejarea statelor membre împotriva amenințărilor informatice.

În discursul său anual privind starea UE, susținut în plenul Parlamentului European la Strasbourg, Juncker a spus că o astfel de agenție este esențială, în contextul în care în 2016 au avut loc 4.000 de atacuri cibernetice pe zi numai în Europa. Mai mult …

Parlamentarii europeni au aprobat reglementări mai dure pentru omologarea noilor vehicule în Uniunea Europeană, însă au „uitat” să își dea acordul pentru constituirea unei agenții independente de verificare.

Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru a evita conflictele de interese dintre autorităţile naţionale de reglementare din fiecare stat şi producătorii de maşini cu uzine pe teritoriul respectivelor ţări. În viziunea parlamentarilor, proiectul de lege permite verificări mai ample şi consolidează supravegherea Comisiei Europene în privinţa omologării de noi vehicule. Aprobat cu 585 de voturi pentru şi doar 77 împotrivă, actul normativ trebuie acum negociat cu statele membre pentru a intra în vigoare. Mai mult …

images (19)Statul român, cu o imagine de actor politic mai degrabă pasiv la nivelul instituțiilor europene de la aderarea la UE din urmă cu 10 ani și până în prezent, ar putea cere în premieră Curții de Justiție a Uniunii Europene anularea unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului, ministerele Energiei, Economiei, Agriculturii, Transporturilor și Dezvoltării urmând să decidă cu privire la oportunitatea acestui demers, sub coordonarea informativă și tehnică a Ministerului Mediului.

Este vorba despre Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Mai mult …

downloadAcordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, privind o mai bună legiferare, a fost publicat în Jurnalul Oficial nr. 123/2015.

Adoptarea Acordului are ca scop recunoaşterea faptului că cele trei instituții au o responsabilitate comună de a oferi o legislație a Uniunii de înaltă calitate și de a se asigura că această legislație se concentrează pe domenii în care valoarea sa adăugată este cea mai importantă pentru cetățenii europeni, are cel mai înalt nivel posibil de eficiență și de eficacitate în atingerea obiectivelor comune de politică ale Uniunii, este cât mai simplă și clară posibil, evită reglementarea excesivă și sarcinile administrative pentru cetățeni, administrații și întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), și este concepută pentru a facilita transpunerea și aplicarea sa efectivă și pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea economiei Uniunii.

lc
În cadrul şedinţei din 2 februarie 2016, Parlamentul European a aprobat propunerea legislativă privind crearea unei platforme europene privind cooperarea între ministerele muncii, sindicatele și asociațiile angajatorilor din statele membre a Uniunii Europene în vederea combaterii muncii nedeclarate.

Amendamentele la propunerea legislativă au fost aprobate cu votul a 619 de deputaţi, 69 au fost contra, iar 7 s-au abținut de la vot. Obiectivul platformei pe termen lung este de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă și integrarea lucrătorilor nedeclarați pe piața muncii.

Munca nedeclarată” se referă în general la orice activitate legală prin natura ei și care nu este declarată autorităților publice. Potrivit statisticilor economia reprezentată de munca nedeclarată reprezintă 18% din PIB-ul Uniunii Europene.

lc
La 15 decembrie 2015, Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene au încheiat un acord în vederea unei modificări în profunzime a reglementărilor cu privire la protecţia datelor. Documentul urmează să fie validat atât de către Parlamentul European, cât şi de către parlamentele statelor membre.

Potrivit noului regulament întreprinderile vor fi obligate să semnaleze autorităţilor naţionale orice încălcare în termen de 72 de ore şi să introducă reguli stricte cu privire la reutilizarea datelor personale. Astfel autorităţile vor putea sancţiona întreprinderile cu până la 4% din cifra lor de afaceri.

Pe lângă aceasta acordul prevede numirea unui delegat însărcinat cu protecţia datelor salariaţilor în fiecare întreprindere, dar şi cu dreptul la uitare al resortisanţilor UE de a cere suprimarea de pe Internet a unor informaţii vechi care-i privesc.

vize-republica-moldova-UE

Pe 27 februarie, Parlamentul European a votat în favoarea liberalizării regimului vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova deţinători de paşapoarte biometrice.

Potrivit Regulamentului din 2001 privind vizele, care enumeră pe aşa-numita „listă negativă” statele non-membre UE care au nevoie de viză pentru a călători în spaţiul Schengen, precum şi statele ale căror cetăţeni nu au nevoie de viză pe „lista pozitivă”. Practic, revizuirea votată de plenul PE presupune transferarea Republicii Moldova de pe lista negativă pe cea pozitivă.

Pentru ca această măsură să devină efectivă, Consiliul trebuie să aprobe formal decizia urmând ca aceasta să fie publicată apoi în Jurnalul Oficial al UE, care va intra în vigoare la 20 zile de la data publicării. Acest lucru se va întâmpla cel mai târziu în luna aprilie.

De asemenea, eurodeputaţii români din toate grupurile politice au salutat măsura liberalizării vizelor pentru moldoveni.

Cetăţenii moldoveni se vor bucura în curând de avantajele unui drept fundamental al proiectului european: libera circulaţie.

descărcare

Bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a membrilor din Romania din acest an, 2014, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 130/2014.
Astfel pentru buna pregătire, organizare şi desfăşurare a acestor alegeri precum şi pentru operaţionalizarea Registrului electoral, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Ştampilele cu menţiunea „Votat”, buletinele de vot vor fi repartizate de Ministerul Afacerilor Interne.