Tag-Archive for » organizare «

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă. Mai mult …

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Mai mult …

În actuala situație economică a României nu poate fi negată necesitatea investițiilor străine și a prezenției unor companii mari cu capital străin, însă dezvoltarea economică pe termen lung nu poate fi concepută fără ca ponderea IMM-urilor să fie una corespunzătoare potențialului țării noastre. Potrivit statisticilor oficiale, 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii iar acestea contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă.

Mai mult …

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Mai mult …

media-143289026393635700Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație a fost lansat spre dezbatere publică, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Schimbările preconizate se referă la preluarea de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) și centrele regionale din subordinea acesteia personalul, patrimoniul, cuprinzând toate elementele de activ și pasiv, aferente activității de formare profesională, programele de formare profesională și drepturile și obligațiile care decurg din acestea. Astfel că, cadrul instituțional pentru derularea activităților de formare a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum şi organizarea cursurilor de master și doctorat în domeniul administrației publice, în parteneriat cu instituții de învățământ superior va fi asigurat de Institutul Național de Administrație (INA).

Reamintim că INA este o instituție în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, având ca scop principal formarea unor categorii noi de funcționari publici (înalți funcționari publici, manageri publici) cât și a perfecționării/ formării prin intermediul unor cursuri de formare de scurtă durată a numeroși funcționari publici, dar și a personalului contractual desemnat să participe la cursurile realizate de această instituție.

schlOrice elev sau fost elev știe că, atunci când stai pe băncile unei școli, ți se spune clar care sunt cunoștințele pe care trebuie să ți le însușești iar după aceea aștepți să fii testat. Ceea ce nu înseamnă că, obligatoriu, îți va fi și testat nivelul de cunoaștere a acelor lecții.

După ce ne-am pus ghiozdanele în cui și ne-am văzut cu diplomele în brațe, decoperim, mai devreme sau mai târziu, un lucru care ne descumpănește: spre deosebire de școală, viața te testează fără să-i pese dacă ți s-a predat sau nu lecția. Dacă n-o știi sau n-ai avut prezența de spirit necesară pentru a oferi un răspuns salvator, lecția (de viață) vei învăța-o după testare. Mai mult …

CartiMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat, spre dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările propuse se referă la crearea unui post de Secretar de Stat pentru pregătirea profesională în sistem dual, post rezultat în urma importanței dezvoltării unui cadru adecvat învățământului profesional astfel încât să se realizeze o mai bună corelare a nevoilor angajatorilor cu oferta educațională. Rezultatele așteptate se referă la creșterea atractivității învățământului profesional, inclusiv în sistem dual, îmbunătățirea accesului la o formare profesională de calitate și pregătirea de specialiști în acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.

votareDacă viața omului este suma alegerilor pe care le face, s-ar putea spune același lucru și despre viața unei națiuni. Autoritățile sunt responsabile de bunul mers al procesului electoral, alegătorii ar trebui să voteze cu responsabilitate. Mai mult …

MAI-662x372

În data de 18 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul supus aprobării reglementează modalitatea de soluţionare a situaţiilor în care personalul în sarcina căruia au fost constatate deficienţe formulează obiecţii cu privire la conţinutul notelor de constatare, prin încheierea unui proces verbal în care se consemnează aspectele semnalate de conducătorul entităţii controlate ori de către personalul în cauză; aspectele consemnate în procesul verbal se analizează de către comisia de control cu ocazia încheierii raportului de control.

Referitor la executarea controalelor, proiectul de ordin conţine, în principal, soluţii legislative privind: efectuarea controlului inopinat, cu celeritate şi într-o manieră simplificată, din oficiu sau la sesizare din sursă externă; componenţa comisiei de control şi atribuţiile preşedintelui comisiei de control, precum şi termenele de elaborare a rapoartelor de control. Cu această ocazie au fost găsite soluţii juridice acoperitoare faţă de lacunele legislative sesizate, ce priveau gestionarea de către structurile de control a acestui domeniu de reglementare. Totodată, ca urmare a concluziilor rezultate în urma experienţei dobândite în domeniu, a fost instituită măsura extinderii situaţiilor în care se poate realiza controlul şi în lipsa persoanelor a căror activitate este vizată.

Aspectul principal avut în vedere la elaborarea noului proiect de ordin privind executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, îl reprezintă punerea în aplicare a principiului operativității, care presupune efectuarea şi finalizarea la timp şi în mod complet a activităţilor specifice de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege.

downloadProiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne a fost publicat, spre dezbatere publică, de Ministerul Afacerilor Interne.

Se propune elaborarea unui nou regulament de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectorială a MAI, urmare intrării în vigoare a HG nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii şi a aprobării noului stat de organizare al acesteia, asigurarea cadrului necesar îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin Casei de pensii sectorială, ca structura de specialitate în domeniul pensiilor militare de stat;