Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Sancţiuni

Ce drepturi au persoanele conduse la secția de poliție? În ce situații poate fi legitimat un cetățean?

Să fii polițist nu-i ușor… După cum nu este prea plăcut nici să ai de-a face cu poliția, dacă ai încălcat legea! Pentru un polițist ce desfășoară „muncă de stradă”, interacțiunile cu tot soiul de indivizi recalcitranți, necooperanți sunt ceva aproape firesc. Însă modul de intervenție al polițistului actual trebuie să fie complet diferit de practicile abuzive de odinioară, când ploua (uneori torențial) cu bastoane de cauciuc, peste vinovați și peste nevinovați. Niciun polițist din ziua de azi nu-și dorește să fie asemuit milițienilor de pe vremuri, așa că situațiile conflictuale trebuie gestionate prudent, cu tact, fiind evitată orice purtare abuzivă. Polițiști și cetățeni, cu toții trebuie să respecte legea!

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ. Citarea în cazul în care domiciliului ales este la un cabinet de avocatură

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se poate reţine teza nelegalei citări şi, pe cale de consecinţă, a vicierii procedurii de comunicare a hotărârii judecătoreşti care se contestă în recurs, în situaţia în care recurentul a solicitat ca actele de procedură să-i fie comunicate la un domiciliu ales, respectiv Cabinetul său de avocatură, B., situat în (…), însă, toate citaţiile, inclusiv comunicarea sentinţei de fond au fost trimise pe adresa sa de domiciliu, din (…). Conform art. 155 alin. 1 pct. 6 teza I C. proc. civ. („persoanele fizice vor fi citate la domiciliul lor, dacă acestea locuiesc acolo efectiv„) şi art. 158 alin. 1 C. proc. civ., în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156 C. proc. civ.

Categories
Economie Ştiri

Luna septembrie vine cu obligaţii de plată pentru România

România trebuie să plătească peste 1,179 miliarde de euro, în septembrie, către Uniunea Europeană (UE) și Banca Mondială (BM), din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Cea mai mare parte a sumei trebuie rambursată către Uniunea Europeană, respectiv peste 1,177 miliarde de euro, iar 2,4 milioane de euro, către BM. Suma către UE reprezintă rate de capital în valoare de 1,15 miliarde euro, restul fiind dobânzi și comisioane. Către Banca Mondială, cele 2,4 milioane euro sunt doar dobânzi și comisioane.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Hotărârii privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

ministerul_muncii
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 se face necesară datorită lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, ceea ce duce la imposibilitatea de a identifica toate disfuncționalitățile salariale existente și la imposibilitatea de a evalua corect impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaționale.

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se reglementează obligaţia fiecărei instituții și autorităţi publice de a înființa registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal care se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii și cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției

Totodată, modificările aduc atingere şi diferenţierii între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la registrul pentru personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, acesta va fi păstrat la sediul instituției/autorității publice, iar structura datelor privind evidența salariaților se stabilește printr-un ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al mnistrului instituției/autorității publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

De asemenea, orice angajator are dreptul să solicite și să obțină de la Inspecția Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea unui angajat/funcționar public, exclusiv cu privire la studii, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Categories
Comunicaţii Contracte Ştiri

Condiţiile în care poate fi modificat un contract de telefonie, internet sau televiziune

z Internet b_0

Potrivit Autorităţii Naționale pentru Comuncații (ANCOM), modificarea contractelor pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe, cât și la inițiativa furnizorului.

Conform prevederilor legale, dacă un operator intenționează să modifice unilateral contractul încheiat cu un utilizator final, acesta din urmă are dreptul să renunțe la contract, fără a plăti despăgubiri, în termen de 30 de zile de la primirea notificării privind intenția de modificare a contractului, dacă nu este de acord cu modificările propuse.

Decizia președintelui ANCOM nr. 158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, prevede că notificarea privind intenția de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă sub formă de scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, în acest din urmă caz notificarea trebuind să fie însoțită de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea acesteia.

Conform aceleeaşi decizii, furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați să publice pe site-urile proprii informații privind condițiile de modificare a contractului, inclusiv demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a solicita modificarea acestuia.

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre dreptul de a denunța contractul fără penalități prin intermediul notificării.

Categories
Asigurări de sănătate Ştiri

Eliminarea unor prevederi în ceea ce priveşte plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate

bani_87853945676_38157000_77343600Executivul ia în calcul eliminarea prevederilor din noul proiect de Cod Fiscal prin care inclusiv persoanele fără venituri sunt obligate să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Astfel Guvernul plănuieşte un şir de modificări legate de Codul Fiscal la capitolul contribuţii sociale, şi se referă faptul cum de solicitat contribuţiile de sănătate persoanelor care au venituri ocazionale mult mai mici decât salariul minim, dar şi clarificarea caracterului de obligativitate al contribuţiei, aşa încât să nu fie în situaţia în care persoane care într-adevăr sunt fără venituri să încalce principiul justei aşezări a sarcinii fiscale.

“Vom face până la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie o analiză în legătură cu sustenabilitatea acestui articol 180 atât din punct de vedere fiscal, cât şi constituţional, pentru că şi din punct de vedere constituţional se pune problema dacă se respectă prin acest articol principiul justei aşezări a sarcinii fiscale. (…) Costurile de implementare, aşa cum rezultă ele din articolul respectiv, par a fi mai mari decât veniturile care ar rezulta, aşa încât se pune la modul serios întrebarea dacă se susţine din acest punct de vedere articolul”, a precizat Suciu.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Prevederile noului Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

scoala

Potrivit Regulamentului şcolar al MECS, elevii pot beneficia de credite de la bănci pentru continuarea studiilor, iar părinţii, tutorii sau susţinătorii legali care nu-i trimit la şcoală vor fi amendaţi cu sume între 100 lei şi 1.000 lei sau obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.

Conform actului normativ elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită, iar pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.

De asemenea, actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noutăţi legislative pentru PFA-uri şi întreprinderi individuale

8septfondsotcoleg-1378644658
Legea nr. 4/2014
, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014, cu intrare în vigoare din data de 9 februarie 2014, introduce în lista de termeni şi expresii de la articolul 2 al Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 un nou punct – soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Această modificare prevede că în activitatea desfăşurată de persoanele fizice autorizate şi de titularii întreprinderilor individuale vor fi acceptaţi/acceptate soţii/soţiile acestora.

Această persoană este definită drept cea care, fără a fi înregistrată în registrul comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însăşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Persoanele fizice autorizate şi titularii întreprinderilor individuale vor avea obligaţia de a menţiona în registrul comerţului participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată sau încetarea activităţii soţiei/soţului, în termen de 15 zile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Modificări aduse de O.U.G. nr. 102/2013 Codului fiscal

Calculator-cheltuieli

Actul normativ O.U.G. nr. 102/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 ianuarie 2013, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, prevede modificări la articolul 57 privind determinarea impozitul pe venit lunar şi la articolul 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceste modificări constau în următoarele: determinarea impozitului pe venit se realizează la locul unde se află funcţia de bază; cota de 16% se aplică asupra bazei de calcul determinate că diferenţa între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, deducerea personală acordată pentru luna respectivă; cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă; şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în materie.

La art. 84 din Codul fiscal se aduc precizări suplimentare cu privire la termenul scadent al obligaţiei de plata stabilită în urma verificărilor de către organele de inspecţie fiscală.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG privind obligaţiile de plată ale statului din hotărâri judecătoreşti

lei_38813600

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă potrivit căreia, obligaţiile de plată ale statului, rezultate din hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale sau internaţionale, vor fi compensate cu obligaţiile creditorilor sau cesionarilor acestora la buget.

Modificarea legislativă s fost necesară întrucât statul român a fost condamnat de către astfel de instanţe la plata unor despăgubiri în cuantum, purtătoare de dobânzi extrem de mari.