OUG privind obligaţiile de plată ale statului din hotărâri judecătoreşti


lei_38813600

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă potrivit căreia, obligaţiile de plată ale statului, rezultate din hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţele naţionale sau internaţionale, vor fi compensate cu obligaţiile creditorilor sau cesionarilor acestora la buget.

Modificarea legislativă s fost necesară întrucât statul român a fost condamnat de către astfel de instanţe la plata unor despăgubiri în cuantum, purtătoare de dobânzi extrem de mari.