Categories
Domeniul energetic Ştiri

Noutăţi privind Strategia energetică naţională!

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost modificată şi completată de Legea nr. 155/2020.

Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale şi satisfacerii necesarului de energie şi a unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ accesibil.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri Transporturi

Studiul de trafic pentru podul peste Dunăre a fost retransmis Comisiei Europene

Ministerul Transporturilor a retransmis Comisiei Europene studiul de trafic pentru podul peste Dunăre dintre judeţele Brăila şi Tulcea, studiul fiind o parte componentă a cererii de finanţare.

“Cererea de finanţare a fost trimisă Comisiei Europene. O componentă s-a întors, după ce ni s-au cerut argumente suplimentare pentru rentabilitate. Am refăcut studiul de trafic şi l-am retransmis Comisiei”, a declarat ministrul Transporturilor.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Cele opt oficii teritoriale pentru IMM-uri au fost înlocuite cu nouă agenții. În ce scop?

În actuala situație economică a României nu poate fi negată necesitatea investițiilor străine și a prezenției unor companii mari cu capital străin, însă dezvoltarea economică pe termen lung nu poate fi concepută fără ca ponderea IMM-urilor să fie una corespunzătoare potențialului țării noastre. Potrivit statisticilor oficiale, 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii iar acestea contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Modificări în privința terenului pe care se va construi Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav

monitorul-oficialLegea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 937/2016.

Potrivit actului normativ, după realizarea lucrărilor, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, dar şi terenurile pe care sunt amplasate pot intra în domeniul public al statului, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, se abrogă Legea nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 27 noiembrie 2015.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Guvernul va prezenta un pachet de legi pentru a elimina cozile de la ghişee

ghiseuVioleta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, a afirmat că, la începutul lunii următoare, Executivul va prezenta un nou pachet de legi privind administraţia, cu scopul reducerii birocraţiei şi eliminării cozilor de la ghişee.

“La începutul lunii septembrie urmează să ieşim cu un nou pachet de simplificare. (…) Cea mai mare muncă (…) în acest moment este la colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, (…) pentru că tot acolo sunt cele mai mari lucruri aşteptate, promise, şi încercăm (…) nu populist, ci de o manieră realistă să luăm nişte decizii în continuare”, a precizat Violeta Alexandru.

Făcând referire la preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, ministrul a mai adăugat că, dacă doreşti cu-adevărat, poţi găsi soluţii în loc să sari peste rând.

“Obiectivul meu nu este să mă pozez la coadă şi să arăt cât de populară sunt eu. Obiectivul meu este să lupt să nu mai fie coadă. Dar atât cât va mai fi şi dacă este cazul să iau loc alături de altcineva, voi lua loc, pentru că rămân un cetăţean şi nu am venit în această echipă guvernamentală nici eu, nici alţi colegi pentru niciun alt motiv decât să încercăm să demonstrăm că se poate, se poate dacă eşti capabil să lucrezi, dacă nu uiţi de unde ai plecat, dacă eşti în primul rând cetăţean şi nu îţi faci o proiecţie de carieră care să te facă să-ţi aranjezi mişcările în funcţie de cum ar putea să te avantajeze mai bine. Dacă nu ai această presiune şi o faci realmente pentru că vrei să laşi ceva pentru tine şi pentru copilul tău, care trăieşte în această ţară, (…) nu îţi pui aceste probleme să sari peste rând”, a mai subliniat ministrul.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

MFE a lansat un nou ghid ‘Școală pentru toți’

scoalaConform unui comunicat al instituţiei, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a supus spre dezbatere publică un ghid pentru “Școală pentru toți”, un program de educație cu o alocare de 193,2 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Aplicanții eligibili pentru acest program de educaţie sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice, instituțiile de cult și alte entități interesate să trimită copiii la școală.

Obiectivele noului ghid sunt:
– creșterea participării la învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii;
– sprijinirea a peste 30.000 de copii pentru a merge la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar;
– readucerea la școală — prin programul ‘A doua șansă’ — a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu și
– sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar.

Programul POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro în care stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către ţara noastră în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la micşorarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Guvernul intenţionează să lanseze în dezbatere principiile de reformă în administrația publică

images (9)La întâlnirea cu reprezentanții Asociației Orașelor din România, premierul Dacian Cioloș, a informat că Guvernul României intenționează să lanseze în dezbatere, în perioada imediat următoare, principiile de reformă în administrația publică, urmând ca în iunie, după alegerile locale, să prezinte un pachet de reforme în acest domeniu.

“Intenția mea este chiar să merg săptămâna viitoare în Parlament, în Camera Deputaților, în care să lansăm dezbaterea, să vin acolo cu câteva idei pe care le avem legate de reforma administrației. Cert este că vrem să abordăm partea de reformă a statutului funcționarului public, să clarificăm aspecte legate de statutul funcționarului public și la nivel central, și la nivel local. Obiectivul nostru ar fi să mergem spre competență, transparență și profesionalism atât în procesul de recrutare a funcționarilor publici, cât și în procesul de evoluție a carierei lor. Să recâștigăm încrederea în faptul că funcționarul public lucrează în interesul cetățeanului, în primul rând, și că nu trebuie să depindă pe ascuns de politic”, a precizat Cioloș.

Totodată, acesta a menţionat că se va desfăşura un concurs național de recrutare pentru a intra în funcția publică.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Strategia națională privind schimbările climatice

schimbari-climaticeMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a supus în consultare publică Proiectul de HG privind aprobarea Strategiei naționale a privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și a Planului național de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice.

Potrivit actului normativ, adoptarea de către Uniunea Europeană a obiectivelor ambiţioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul anului 2020 și 2030, extinderea schemei de comercializare a certificatelor de emisii, promovarea politicii de distribuire a efortului de reducere între Statele Membre, precum şi evoluţia politicii europene în domeniul adaptării la efectele negative ale schimbărilor climatice, au determinat ca noua Strategie naţională privind schimbărilor climatice, 2013 – 2020, să fie elaborată respectând principiile de bază ale politicii europene, exprimată prin documentele menţionate anterior.

Procesul de planificare strategică la nivel național a politicii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea îndeplinirii angajamentelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 are în vedere necesitatea stabilirii de acțiuni specifice și a unui rol proactiv din partea autorităților publice.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României

lcMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României.

Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035:

România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”.

Pentru a atinge viziunea de dezvoltare Strategia de dezvoltare teritorială a României are cinci obiective generale pentru orizontul 2035:

  1. Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband;
  2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive;
  3. Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale;
  4. Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială;
  5. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.
Categories
Administraţie publică centrală IMM Ştiri

Guvernul a aprobat Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020

lcGuvernul României a aprobat Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020, document elaborat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în urma consultărilor cu mediul privat şi cu ministerele de linie, strategie ce are în vedere corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă.

Obiectivele principale ale Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 sunt:
– reducerea fiscalităţii;
– îmbunătăţirea mediului de reglementare;
– susţinerea acţiunilor parteneriale între mediul public şi mediul privat şi
– dezvoltarea cercetării, în zece sectoare prioritare.

Viziunea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020 cuprinde valorificarea celor mai bune avantaje de care dispune România, a specializărilor de vârf în producţie şi cercetare, dar şi a resurselor locale de calificare, iniţiativă antreprenorială şi factori naturali, creşterea atractivităţii condiţiilor pentru dezvoltarea competitivă a afacerilor prin reglementări transparente şi stimulative pentru inovare, formularea direcţiilor de politică publică în jurul iniţiativelor şi realizărilor cu impact major asupra creării valorii adăugate în mediul de afaceri şi corelarea iniţiativelor de dezvoltare la nivel sectorial, teritorial şi al societăţii pentru formarea eficientă şi integrate a avantajelor competitive.