Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Numărul posturilor de notar public a fost actualizat

Posturile de notar public actualizate, pentru anul 2022, destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public sunt prevăzute în Ordinul nr. 3920/2022.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Numărul posturilor de notar public, actualizată!

Ordinul nr. 3918/2022 prevede actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională a României.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

A crescut numărul posturilor de notar public destinate notarilor stagiari pentru anul acesta!

Ordinul nr. 5842/2021 prevede modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.302/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Numărul posturilor de notar public pentru anul 2021 a fost actualizat

Ordinul nr. 4300/2021 prevede actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2021 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale.

Categories
Notari Ştiri

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale a fost modificat

Ordinul nr. 6887/2020 prevede că pentru situaţii excepţionale, Adunarea generală a Camerei poate adopta hotărâri fără a fi întrunită în şedinţă, prin vot exprimat prin corespondenţă.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Regulamentul organizării examenului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar a fost modificat

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 66 din data de 28 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 109/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.792/C/2017.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Notari Profesii juridice Ştiri

Un proiect de lege prevede stabilirea libera a onorariilor notarilor publici!

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind stabilirea liberă a onorariilor între notarul public şi solicitant, în cazul mai multor tipuri de acte şi proceduri notariale.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul MJ, stabilirea liberă a onorariilor ar viza procedura autentificării unor contracte şi declaraţii, procedura succesorală, procedura divorţului, actele de dare de dată certă înscrisurilor şi consultaţiile juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Se doreşte înfiinţarea birourilor notariale publice

Notarii din România practică printre cele mai mari tarife din Europa. Este motivul pentru care mai mulţi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede înfiinţarea de birouri notariale publice (de stat).

Plătim de 14 ori mai mult decât nemţii pentru aceleaşi servicii notariale, de cinci ori mai mult decât francezii, de şase ori mai mult ca în Austria şi Spania şi de patru ori mai mult decât în Belgia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Notarii publici vor putea obţine sumare de cont ale defuncţilor

Depozitarul Central a încheiat un protocol de colaborare cu Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, prin care notarii publici vor putea obţine sumare de cont care atestă toate deţinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidenţiate în conturile individuale, se arată într-un comunicat de presă.

„Aceste documente sunt necesare la dezbaterea succesiunilor, pentru includerea în masa succesorală a instrumentelor financiare evidenţiate în conturile titularilor decedaţi, în vederea menţionării acestora în certificatele de moştenitor”, se arată în documentul Depozitarului.

Categories
Articole Drept civil

Hotărâre care să țină loc de act de vânzare cumpărare. Este necesar ca proprietarii să aibă impozitul achitat?

O problemă care a generat sesizarea ÎCCJ pentru a fi clarificată a fost cea privind cazul unei acțiuni prin care se solicită constatarea valabilității unei hotărâri care să țină loc de act autentic, caz în care s-a pus problema dacă este obligatoriu ca proprietarii bunurilor imobile ce fac obiectul tranzacției să prezinte în instanță certificatul de atestare fiscală sau orice alt act care să probeze că proprietarul actual al bunului are achitate toate obligațiile către bugetul local din raza unde se află imobilul.

O altă problemă care a dus la sesizarea ÎCCJ a fost aceea de a ști dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunțarea de către instanță a unei hotărâri care să țină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabulare în cartea funciară, constituie o procedură de executare silită.