Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să aplice în mod corect normele UE de igienă aplicabile produselor alimentare

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere referitoare la excluderea furnizării anumitor produse de origine animală din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care sunt, în consecinţă, reglementate de legislaţia naţională, fără a se respecta condiţiile de excludere din domeniul de aplicare a regulamentului UE.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. A “construi” prin lege o instituţie nouă – “starea de alertă” contravine exigenţelor statului de drept!

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei a fost încă de la adoptare supusă criticilor.

Potrivit ştirilor juridice, s-a considerat că unele dispoziţii încalcă dispoziţiile constituţionale find sesizată în acest sens Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele referitoare la provenienţa materialelor lemnoase

Au fost aprobate, prin Hotărârea nr. 497/2020, Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Se prevede că pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase/produselor din lemn şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, SUMAL 2.0.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL 2.0.

Emitenţii avizelor de însoţire sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare – cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional sau ocoalele silvice, după caz.

Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:

a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
b) 7 – 10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
c) 11 – 18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
d) 19 – 36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
e) 37 – 48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de peste 500 km.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Care sunt caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească pungile de transport introduse pe piaţă?

În Monitorul Oficial nr. 593/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele Autorităţii de Supraveghere Financiară privind reglementările contabile au suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 499/2020 a fost publicată Norma nr. 28/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce obligaţii au unităţile şcolare în combaterea fenomenului de bullying?

Bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor privind violenţa psihologică

Ordinul nr. 4343/2020 a aprobat Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor se află în dezbatere publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Proiectul de ordin este structurat în 2 secţiuni, organizate după cum urmează:

Secţiunea I – Stabilirea necesarului produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei centralizate, prin care s-a urmărit angrenarea tuturor structurilor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea fundamentării corecte a necesităţilor care fac obiectul achiziţiilor publice centralizate.

Secțiunea II – Derularea procedurilor şi achizițiilor directe centralizate, care cuprinde responsabilităţile ce revin atât Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparații, în calitate de unitate de achiziţii centralizate, cât şi unităţilor penitenciare, în calitate de beneficiari finali ai produselor/serviciilor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noutăţi privind încadrarea în condiţii deosebite a personalului militar

Încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar are loc în condiţiile reglementate de Ordinul nr. 211/2019.

Ordinul nr. 211/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 930/2019.

Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul Uniunii Europene a adoptat norme mai simple privind formarea şi certificarea navigatorilor

Consiliul Uniunii Europene a adoptat norme mai simple privind formarea şi certificarea navigatorilor, informează un comunicat al Ministerului Transporturilor (MT).

“Un cadru de reglementare simplificat va contribui la menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă pe mare şi la prevenirea poluării. Cadrul va facilita, de asemenea, libera circulaţie a navigatorilor pe teritoriul UE, ceea ce va face ca sectorul transportului maritim să devină o opţiune de carieră mai atractivă, contribuind astfel la soluţionarea lipsei de personal calificat. Reforma are ca obiectiv să menţină alinierea normelor UE cu normele internaţionale şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea mecanismului centralizat de recunoaştere a navigatorilor din ţări terţe. Această revizuire va spori, de asemenea, claritatea juridică în ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre”, se spune în comunicat.