Categories
Articole Economie Turism

Norme privind atestarea ghizilor de turism!

Ordinul nr. 180/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism.

Formarea profesională a ghizilor de turism se face prin programe de formare de tip calificare, specializare, perfecţionare organizate de furnizori de formare profesională autorizaţi sau prin evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, precum şi în cadrul sistemului naţional de învăţământ.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Social Ştiri

Comisia Europeană a propus un regulament privind siguranța jucăriilor

Comisia a propus un regulament privind siguranța jucăriilor prin care revizuiește normele actuale cu scopul de a proteja copiii împotriva riscurilor potențiale ale jucăriilor. Jucăriile introduse pe piața UE se numără deja printre cele mai sigure din lume.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Au fost aprobate Normele pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 16 septembrie 2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Propunere de regulament privind transferul de proceduri penale

Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament privind transferul de proceduri penale între statele membre.

Creșterea criminalității transfrontaliere a condus la apariția unui număr tot mai mare de situații în care mai multe state membre au competența de a urmări penal același caz.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Norme privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator din centralele nuclearoelectrice

Ordinul nr. 51/2023 prevede modificarea şi completarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare pentru personalul operator, personalul de conducere şi personalul de pregătire specifică din centralele nuclearoelectrice, reactoarele de cercetare şi din alte instalaţii nucleare.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Valorile financiare ale normelor de hrană pentru persoanele private de libertate, actualizate!

Au fost aprobate valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Intră în vigoare noul cadru de securitate sanitară al UE

Elementele constitutive ale uniunii europene a sănătății intră în vigoare în mod oficial.

Printre acestea se numără, de asemenea, pe lângă o serie de norme mai stricte ale UE privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, un mandat mai puternic acordat Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și un nou cadru de urgență pentru contramăsurile medicale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

PE aprobă norme care cresc echilibrul de gen în consiliile de administrație

Până la sfârșitul lunii iunie 2026, toate marile companii din Uniune cotate la bursă vor trebui să ia măsuri pentru a crește prezența femeilor în posturi de conducere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 – 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată

Hotărârea nr. 1370/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010 – 2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Un proiect vizează modificarea Normelor metodologice privind publicitatea pentru dispozitive medicale

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind publicitatea pentru dispozitive medicale.