Categories
Economie Ştiri

A fost aprobate normele Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

În Monitorul Oficial nr. 789/2020 a fost publicat Ordin nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Avem Norme pentru efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

Ordinul nr. 273/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 645/2020.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor

În Monitorul Oficial nr. 625/2020 a fost publicat Ordinul nr. 2916/200 pentru aprobarea Normelor metodologice privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Au fost aprobate Normele privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar

Au fost aprobate Normele privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.

În Monitorul Oficial nr. 606/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 65/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari.

Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să aplice în mod corect normele UE de igienă aplicabile produselor alimentare

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere referitoare la excluderea furnizării anumitor produse de origine animală din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 privind normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, care sunt, în consecinţă, reglementate de legislaţia naţională, fără a se respecta condiţiile de excludere din domeniul de aplicare a regulamentului UE.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. A “construi” prin lege o instituţie nouă – “starea de alertă” contravine exigenţelor statului de drept!

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei a fost încă de la adoptare supusă criticilor.

Potrivit ştirilor juridice, s-a considerat că unele dispoziţii încalcă dispoziţiile constituţionale find sesizată în acest sens Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele referitoare la provenienţa materialelor lemnoase

Au fost aprobate, prin Hotărârea nr. 497/2020, Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Se prevede că pentru identificarea provenienţei şi urmărirea trasabilităţii materialelor lemnoase/produselor din lemn şi pentru obţinerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, SUMAL 2.0.

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL 2.0.

Emitenţii avizelor de însoţire sunt operatorii economici care exploatează în condiţiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare – cumpărare, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional sau ocoalele silvice, după caz.

Termenul de valabilitate al avizelor de însoţire a transporturilor rutiere, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabileşte proporţional cu distanţa de parcurs şi cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanţe:

a) până la 6 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de până la 50 km inclusiv;
b) 7 – 10 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
c) 11 – 18 ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
d) 19 – 36 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
e) 37 – 48 de ore de la data, ora şi minutul plecării, pentru materialele lemnoase/produsele din lemn expediate pe o distanţă de peste 500 km.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Care sunt caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească pungile de transport introduse pe piaţă?

În Monitorul Oficial nr. 593/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele Autorităţii de Supraveghere Financiară privind reglementările contabile au suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 499/2020 a fost publicată Norma nr. 28/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce obligaţii au unităţile şcolare în combaterea fenomenului de bullying?

Bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale.