Categories
Protecţia consumatorului Ştiri

Nomele în materie de protecţie a consumatorilor vor fi modernizate

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme.

Categories
Economie Ştiri

Norme noi privind funcţionarea Laboratorului vamal central

Ordinul nr. 1947/2021 prevede aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor.

Normele stabilesc metodologia de urmat de către autoritatea vamală pentru prelevarea, gestionarea şi analiza probelor prelevate, în condiţiile legii, din mărfurile supuse controlului autorităţii vamale.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Modificări privind utilizarea ordinului de plată multiplu electronic

Au fost modificate Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Au fost aprobate normele interne privind execuţia construcţiilor cu caracter special

Au fost aprobate normele interne care se referă la execuţia lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente şi intervenţii la construcţiile şi construcţiile cu caracter special aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele de apărare împotriva incendiilor în MApN

În Monitorul Oficial nr. 481/2021 a fost publicat Ordinul nr. 87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern în ultima sa şedinţă!

Guvernul a luat act de următoarele acte normative în ultima sa şedinţă:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare  
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Normele de aplicare a Legii pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare

Au fost aprobate Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele privind facilităţile de transport feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi vor suferi modificări

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Au fost lansate în dezbatere publică Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura privind eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată

Ordinul nr. 3225/2020 a aprobat Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.