Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

Norme metodologice pentru aplicarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor

Hotărârea nr. 1296/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 7/2022 prevede aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Economie Ştiri

Modificări ale normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice

Ordinul nr. 1449/2021 modifică Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind evaluarea genetică

Ordinul nr. 323/2021 prevede aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării – dezvoltării şi inovării prin Ordinul nr. 28/2021.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Valoarea nominală a unui tichet de masă ar putea creşte!

Ministerul Muncii şi Proteciei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

În semestrul al II-lea al anului şcolar se desfăşoară Programul pilot “Şcoala după şcoală”!

Începând cu semestrul al II – lea al anului şcolar 2020 – 2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv.

Recent, au fost aprobate şi Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv prin Ordinul nr. 3300/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 186/2021.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele cu handicap au dreptul la transport interurban gratuit

Hotărârea nr. 1118/2020 a modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. Modificări

Ordinul nr. 6974/2020 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Servicii de sănătate asigurate persoanelor cu tulburare de spectru autist!

Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Drepturile străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România!

Străinii care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene au dreptul la integrare socială.