Categories
Organizare judiciară

Au fost aprobate Normele metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare

Au fost aprobate Normele metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT).

Prezentele norme metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT) stabilesc modalitatea de desfăşurare a procesului de monitorizare, responsabilităţile specifice şi modalitatea de desfăşurare a misiunii de verificare, precum şi modelul – cadru al raportului de activitate anual al entităţii din infrastructura ReNITT şi al raportului de verificare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme metodologice privind monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale de cercetare

Au fost aprobate Normele metodologice privind monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022 – 2027, SNCISI.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Modificări ale Normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv au fost recent modificate de Ordinul nr. 2178/2023.

Se prevede că persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv trebuie să aibă o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar – contabil/achiziţii publice/juridic, în cazul celorlalte entităţi.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Norme metodologice privind înfiinţarea cabinetelor medicale

Au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical.

Categories
Articole Asigurări sociale Protecţie socială Social

Noutăți privind venitul minim de incluziune!

Hotărârea nr. 507/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Una din principalele modificări vizează data intrării în vigoare a normelor metodologice, respectiv 1 iunie 2023 și nu anul 2024, cum era prevăzut initial, această măsură fiind necesară pentru a asigura luarea măsurilor administrative necesare acordării VMI începând cu anul viitor.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Interpretarea unei dispoziții din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost sesizat în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

“Cum se interpretează dispoziţiile art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, forma în vigoare la 5 martie 2020, în ceea ce priveşte natura juridică a termenului de 14 zile şi sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării acestuia.”

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal! Modificări ale Normelor metodologice

În Monitorul Oficial nr. 887/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1106/2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII “Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, se elimină obligaţia persoanei care eliberează pentru consum sau care importă ţigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declaraţiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete şi a obligaţiei de a publica aceste declaraţii în două cotidiene.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Calendarul obligaţiilor fiscale – iulie 2022

Conform calendarului de obligaţii fiscale vineri 29 iulie trebuie depuse:

-Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice au fost recent modificate de Hotărârea nr. 375/2022.