Categories
Achiziţii publice Ştiri

Au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice au fost recent modificate de Hotărârea nr. 375/2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea unor prevederi din Legea educaţiei

Au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

Norme metodologice pentru aplicarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar elevilor

Hotărârea nr. 1296/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 7/2022 prevede aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Economie Ştiri

Modificări ale normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice

Ordinul nr. 1449/2021 modifică Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind evaluarea genetică

Ordinul nr. 323/2021 prevede aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin – offurilor în domeniul cercetării – dezvoltării şi inovării prin Ordinul nr. 28/2021.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Valoarea nominală a unui tichet de masă ar putea creşte!

Ministerul Muncii şi Proteciei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

În semestrul al II-lea al anului şcolar se desfăşoară Programul pilot “Şcoala după şcoală”!

Începând cu semestrul al II – lea al anului şcolar 2020 – 2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv.

Recent, au fost aprobate şi Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip “Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII – a inclusiv prin Ordinul nr. 3300/2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 186/2021.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele cu handicap au dreptul la transport interurban gratuit

Hotărârea nr. 1118/2020 a modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. Modificări

Ordinul nr. 6974/2020 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008.