Tag-Archive for » misiuni diplomatice «

Legea privind statutul funcţionarilor publici a suferit unele modificări recente.

Astfel, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 554  din data de 3 iulie 2018, a fost publicată Legea nr. 156 din 29 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Principalele modificări vizează în esență dispozițiile legale care reglementează înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere, cariera funcţionarilor publici, promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale, modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea raporturilor de serviciu, pensionarea. Mai mult …

lcMinisterul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei şi dimensiunii titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pentru cetăţenii români, pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordată de România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei, precum şi pentru persoanele fără cetăţenie, cu ședere permanentă pe teritoriul României.

Astfel, conform proiectului de act normativ, titlurile de călătorie, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, se vor deosebi prin formă şi conţinut de cele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, eliberate în temeiul art. 118 alin. 1 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Blanchetele titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români, pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat şi ai protecţiei subsidiare acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei, precum şi pentru persoanele fără cetăţenie cu şedere permanentă pe teritoriul României, vor fi produse de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A.

Contravaloarea blanchetelor titlurilor de călătorie va fi stabilită de Compania Naţionala «Imprimeria Naţională» – S.A.

De asemenea, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României percep pentru eliberarea titlurilor de călătorie taxele consulare prevăzute la art. 1, lit. A, pct. 2 şi 5 din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, se mai arată în proiect.

diplomatieAbraham Lincoln definea diplomația ca fiind „arta de a-i lăsa pe alții să facă de bună voie… ceea ce le spui tu.” Sigur, diplomația este o artă pe care unii o învață în timp urmând școli de specialitate, trecând examene și doar cei mai buni dintre cei buni ajung la final să facă parte din Corpul diplomatic și consular al României

Doar cei pentru care „arta conversației constă atât în ascultarea politicoasă, cât și în discuția agreabilă” (Atwell) și cei care au înțeles că „arta diplomației constă în a-l ține pe adversar în expectativă” (Paulo Coelho) ajung să fie trimiși în misiuni diplomatice și consulare, ca reprezentanți ai țării.

Ca în orice meserie, și-n acest domeniu legiuitorul a considerat că se impune să stabilească anumite reguli ce trebuie urmate de cei care fac parte din corpul diplomatic și consular. Astfel, potrivit programului legislativ, în Monitorul Oficial nr. 271 din 14 aprilie 2014 a fost publicat Codul etic pentru Corpul diplomatic și consular al României.

Cui i se aplică prevederile acestui Cod etic?

Mai mult …