Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Protecţie socială

Reprezentarea minorilor străini neînsoţiţi care solicită sau obţin o formă de protecţie internaţională!

Condiţiile de numire, rolul, atribuţiile şi cerinţele de pregătire, formare şi experienţă profesională pentru persoanele desemnate ca reprezentanţi pentru minorii străini neînsoţiţi care solicită sau obţin o formă de protecţie internaţională au fost aprobate de Ordinul nr. 119/2023.

Potrivit legislației, numirea reprezentanţilor minorilor se realizează de către directorul DGASPC.

Emiterea deciziei se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la registratura DGASPC.

Poate fi numită reprezentant al minorului în sensul prezentului ordin persoana care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe: are studii superioare finalizate; are experienţă în domeniul protecţiei drepturilor copilului de minimum 3 ani; cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională şi, dacă este posibil, limba vorbită de către minor.

Numirea reprezentantului minorului se face ţinând cont de activitatea curentă în acest domeniu, precum şi în alte domenii, de încărcătura deja existentă şi de numărul de minori monitorizaţi de reprezentanţi corelat cu numărul de minori străini neînsoţiţi aflaţi în evidenţa DGASPC.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Comercializarea băuturilor alcoolice către minori se sancționează cu suspendarea activității

Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice a fost modificată de Legea nr. 174/2023.

Constituie contravenție comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lansarea campaniei naționale de prevenire a traficului de minori: “Siguranța ta nu e o joacă!”

Agenția  Națională împotriva Traficului de Persoane în colaborare cu Compania Națională Aeroporturi București, Asociația Telefonul Copilului au lansat  campania de prevenire  a traficului de minori și pornografiei infantile “Siguranța ta nu e o joacă!”.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie Ştiri

Școlarizarea minorilor care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România

A fost aprobată Metodologia privind şcolarizarea şi organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a Procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Atestarea studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România

A fost aprobată Metodologia specială de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obtinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Termen majorat pentru depunerea concluziilor Comisiei de anchetă în cazurile de abuzuri împotriva minorilor

Hotărârea nr. 127/2022 prevede modificarea art. 8 din Hotărârea Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC).

Categories
Economie Protecţie socială Ştiri

Sancţiuni mai aspre pentru cei care vând produse din tutun minorilor

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost modificată de Legea nr. 64/2022.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială Social

Procedura de cooperare între autorităţi pentru protecţia drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat

Ordinul nr. 31/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 266/2022, prevede aprobarea Procedurii de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

La nivelul fiecărui judeţ va fi constituit un Grup operativ pentru minorii neînsoţiţi

Grupul operativ pentru minorii neînsoţiţi se constituie la nivelul fiecărui judeţ, respectiv sector al municipiului Bucureşti şi are rolul de a identifica rapid măsura cea mai adecvată pentru protecţia minorului neînsoţit.

Conform Ordinului nr. 20360/2022 grupul operativ este constituit din 5 persoane.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

UE a reacţionat cu privire la Legea austriacă care vizează alocaţiile minorilor!

Uniunea Europeană a reacționat prompt cu privire la una dintre cele mai controversate legi care vizează alocațiile minorilor.

Comisia Europeană a demarat procedura de infringement contra Austriei, în reacţie la legea care ajustează alocaţiile copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinţii lor pe teritoriul austriac. Potrivit noii legi, copiii români care nu trăiesc împreună cu părinţii lor pe teritoriul Austriei, ar urma să beneficieze de reducerea alocaţiei. Astfel, procedura de infringement reprezintă o veste bună pentru românii din Austria, fiind primul pas pentru „repararea” situaţiei şi readucerea alocaţiilor la nivelul de dinaintea intrării în vigoare a noii legi.