Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Componența și atribuțiile Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public

Ordinul nr. 2858/2023 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public.

Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este organism de specialitate al Ministerului Culturii, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul monumentelor de for public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul de conduită etică al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural, aprobat!

A fost aprobat Codul de conduită etică şi integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural şi monumente de for public, care funcţionează la nivelul Ministerului Culturii şi serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect vizează modificarea hotărârii privind organizarea Ministerului Culturi

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii se află în dezbatere publică

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor proiecte culturale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de către experţi autorizaţi de Ministerul Culturii

Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice a fost modificată de Legea nr. 116/2021.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Noul site al Ministerului Culturii

downloadMinistrul Culturii, Corina Șuteu, a anunțat lansarea noului site al Ministerului Culturii, şi reprezintă încă un pas spre direcția transparenței administrative și a comunicării eficiente cu cetățenii interesați de cultură.

Menţionăm că site-ul Ministerului Culturii nu a fost actualizat, mai bine de 10 ani, ca design, platformă și interactivitate. Noua structură este simplă și clară, oferă o interfață de administrare prietenoasă, descrie cât mai pe înțeles activitățile.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Donaţiile pentru “Cuminţenia Pământului” ar putea fi restituite până la finalul anului viitor

cumintenia-pamantului-4-800x532

Ministerul Culturii a transmis Parlamentului o listă de amendamente la OUG privind achiziţionarea Cuminţeniei Pământului.

Prin aceste amendamente, Executivul cere aleşilor ca donaţiile pentru achiziţionarea sculpturii să poată fi restituite până la 31 decembrie 2017 pe bază de cerere scrisă.

Condiţiile, procedura şi termenele pentru restituirea sumelor donate se vor stabili prin hotărâre de Guvern până cel mai târziu la data de 30 iunie 2017, urmând ca restituirea efectivă a sumelor donate conform OUG să se realizeze până cel târziu la 31 decembrie 2017.

În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a legii, persoanele fizice sau juridice care au donat şi care doresc restituirea sumelor vor trebui să îşi exprime în scris această opţiune către Ministerul Culturii. Donatorii care nu vor putea fi identificaţi până la finalul lui 2017 vor rămâne fără bani, iar donaţiile se vor face venituri la bugetul de stat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Ministerul Culturii cere majorarea taxei obţinute din jocurile de noroc

taxe-fiscalitate-economic_w1000_h667_q100

Taxele pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a acestora, precum şi din taxa de acces, alocate Ministerului Culturii, ar urma să crească de la 1% la 5%.

Proiectul de ordonanță pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevede ca din cei 5% alocați Ministerului Culturii din taxele aferente jocurilor de noroc 2% să fie direcționați “pentru finanțarea consolidării si restaurării clădirilor monumente istorice cu risc seismic crescut în care funcționează instituții publice de cultură de interes național și local, 1,5% pentru Fondul cinematografic, 1,5% pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice”.

În contextul Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 se impune alocarea a 2% din taxele provenite din jocurile de noroc. Legea interzice organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare, care presupun aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente. Ca urmare a acestei reglementări, mai multe instituții de cultură marcante au fost nevoite să își suspende spectacolele.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Social Ştiri

4.500 mii lei anual pentru revistele de cultură reprezentative din România

cultura

Legea nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din data de 10 iunie 2015.

Potrivit noii legi, revistele uniunilor de creatori din România vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă indexabilă anual.

Un procent de 25% se va aloca, suplimentar, de Ministerul Culturii pentru finanţarea şi susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

Suma acordată poate fi utilizată pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli aferente susţinerii editării revistelor şi publicaţiilor culturale:

– cheltuieli de personal,
– cheltuieli administrative,
– drepturi de autor,
– costuri materiale şi servicii,
– cheltuieli pentru tipărire şi difuzare,
– premii decernate de reviste.

Cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative cumulate se acoperă în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de HG privind recunoaşterea ANBPR ca fiind de utilitate publică

anbpr
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică.

Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România s-a adresat Secretariatului General al Guvernului în vederea recunoaşterii statutului de utilitate publică al asociaţiei.

În conformitate cu prevederile legale, Ministerul Culturii, în calitate de autoritate administrativă competentă, a examinat cererea ANBPR, constatând că cererea este însoţită de documentaţia prevăzută de alin (11) al art. 39 din O.G. nr. 26/2000 şi totodată, că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 38 din actul normativ menţionat.

Prin urmare a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică.