Categories
Articole Asigurări de sănătate Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Noi categorii de profesioniști sunt introduși în domeniul sănătății

Ordonanța nr. 26/2023 prevede modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Vor fi organizate concursuri în vederea ocupării posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog!

A fost aprobată metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

A fost aprobată Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030

Hotărârea nr. 854/2022 prevede aprobarea Strategiei multianuale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030.

Prin Strategia multianuală pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2022 – 2030 se propune identificarea de iniţiative care au potenţialul de a atrage cu succes medicii în zonele care oferă posturi vacante, precum şi selecţia de opţiuni fezabile pentru păstrarea medicilor în zone rurale, izolate sau neatractive.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 6/2021 prevede modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

La Colegiul Medicilor din România se va constitui un Fond de Solidaritate

Fondul de Solidaritate a Medicilor se constituie la Colegiul Medicilor din România (CMR) din contribuţiile lunare obligatorii ale colegiilor teritoriale, în cuantum de 5% din contribuţia anuală datorată de fiecare colegiu teritorial. Suma nefolosită în cursul unui an fiscal se va reporta pentru anul următor.

Categories
Medici/personal medical Organizare judiciară Sănătate Ştiri

Asistenţii medicali cu deficienţe de vedere sunt scutiţi de la plata taxei de reatestare!

În Monitorul Oficial nr. 668/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 28/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2020 se realizează până la finalului lunii iunie

Ordinul nr. 532/2021 prevede completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Prin excepţie, evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2020 se realizează până la data de 30.06.2021.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Pe perioada stării de alertă medicii rezidenţi exercită dreptul de liberă practică!

Pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenţi, indiferent de anul pregătirii în rezidenţiat, şi medicii care exercită profesia cu competenţe limitate asigură investigaţii şi tratament pentru pacienţii suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19, în baza Protocolului privind investigaţiile şi tratamentul diferenţiat pe stadii ale bolii COVID – 19, aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi în baza indicaţiilor medicilor specialişti/primari în coordonarea cărora îşi desfăşoară activitatea.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Medicii vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei!

Prin OUG nr. 43/2020 au fost aprobate unele măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţă