Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Medicii stomatologi cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România

În Monitorul Oficial nr. 1113/2022 a fost publicată Legea nr. 308/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Ca noutate se prevede că medicii stomatologi cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi/sau ocazional, cu avizul CMSR.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

La nivel naţional a fost stabilit un model unic al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog

Decizia nr. 4/2022 prevede că modelul unic la nivel naţional al firmei are fondul de culoare Signal Yellow cod RAL 1003 şi literele din text de culoare Black Blue cod RAL 5004.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Avem noi reguli pentru eliberarea avizului privind exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar pe teritoriul României

Conform noutăţilor legislative au fost reglementate noi reguli pentru eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora.