Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind garanţiile de bună execuţie!

Legea nr. 225/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 736/2022, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Categories
Activităţi industriale Domeniul energetic Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Procedura pentru recepționarea lucrărilor aferente operațiunilor petroliere

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Procedurii pentru recepționarea lucrărilor aferente operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Persoanele interesate vor putea participa, motivat, la lucrările Camerei Deputaţilor!

Regulamentul Camerei Deputaţilor a suferit modificări aduse de Hotărârea nr. 51/2021.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobată alocarea sumei de 4.794 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului!

A fost aprobată alocarea sumei de 4.794 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 842/2020, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020.

Categories
Economie Ştiri

Lucrările de investiţii pentru înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor vor fi cofinanţate

Prin Ordinul nr. 2098/2020 au fost alocate sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare.

Categories
Achiziţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de Hotărâre prevede modificări în domeniul achiziţiilor publice

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în calitate de co-iniţiator, alături de Ministerul Fondurilor Europene au lasat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi al achiziţiilor sectoriale.