Categories
Dreptul muncii Economie Ştiri

Întreprinderile sunt obligate să mențină locurile de muncă nou create ca urmare a schemei de ajutor de stat

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a fost recent modificată de Hotărârea nr. 1373/2022.

Se prevede că în cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă de 12 luni consecutive, se consideră că locul de muncă nu a fost menţinut.

Categories
Dreptul muncii Social Ştiri

Excepţii de la purtarea măştii de protecţie pentru persoanele aflate la locurile de muncă!

Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2 pe durata stării de alertă a fost recent modificat de Ordinul nr. 1204/2021.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Protecţie sporită a cetăţenilor români care lucrează în străinătate!

Legii privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate i-au fost aduse modificări referitoare la condiţiile de cazare pe care ar trebui să le ofere angajatorii.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Ştiri

Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni. Modificări

Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă a fost recent modificată de Hotărârea nr. 53/2021.

Categories
Dreptul muncii Pensii Ştiri

Lista cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale a fost modificată!

Legea nr. 297/2020 prevede modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categories
Pensii Ştiri

Noi locuri de munca fac parte din categoria locurilor de muncă în condiţii speciale

Noi locuri de munca fac parte din categoria locurilor de muncă în condiţii speciale.

În Monitorul Oficial nr. 1238/2020 a fost publicată Legea nr. 289/2020 care privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri de muncă”!

Consiliul a adoptat propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind „O punte către locuri de muncă” începând cu 1 iulie 2020, consolidând Garanţia pentru tineret existentă.

Categories
Articole Pensii

Noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale!

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.188/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 767/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înţelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Categories
Economie Ştiri

Investiţiile care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă sunt sprijinite de stat

În Monitorul Oficial nr. 703/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 598/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.