Categories
Legislaţie utilă Notari Ştiri

Noul Statut al Casei de Asigurări a Notarilor Publici

notar

Hotarârea Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din data de 20 noiembrie 2014.

Noul Statut al Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Toţi notarii publici care îşi desfasoară activitatea pe teritoriul României sunt asiguraţi ai Casei de Asigurări

Casa de Asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exerciţiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte şi acte notariale, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.

Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise reprezintă opţiunea fiecărui notar public şi este cuprinsă între 1.000 şi 6.000 lei, pentru primul eveniment asigurat/an. Pentru producerea, în decursul aceluiaşi an, şi a altor evenimente asigurate în afara celui menţionat anterior se va achita franciza obligatorie în valoare de 10% din fiecare daună lichidabilă.

Primele de asigurare se vor depune în contul Casei de Asigurări sau la casieria acesteia integral, pâna cel târziu la data de 15 aprilie a anului în curs.