Categories
Financiar bancar Ştiri

Sistemul financiar se confruntă cu riscul legat de lichiditate!

Este de preferat crearea unor bănci pan-europene decât a unor campioni naţionali, pentru a ajuta creditorii să lupte împotriva creşterii concurenţei sectorului bancar din umbră, a afirmat un membru al Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene, la o conferinţă desfăşurată la Madrid.

Sectorul bancar din umbră este alcătuit din firme financiare care nu fac parte din categoria băncilor, companiilor de asigurări, fondurilor de pensii şi caselor de clearing reglementate.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Care este “pulsul” dobânzilor pentru depozitele în lei?

În afara câtorva bănci axate mai mult pe zona corporate sau care au în continuare lichidităţi foarte mari, instituţiile de credit şi-au întors din nou faţa către economiile populaţiei. Pe termen scurt, pe final de an randamentele de 3% sunt o normalitate. În rest, dobânzile sunt în jur de 2,5%, în condiţiile în care media pe sistem bancar pentru persoane fizice era de 1,47% la sfârşitul lunii august, potrivit BNR. Mai există totuşi, o singură instituţie de credit care remunerează depozitele pentru populaţie cu sub 1%, în timp ce unele oferte promoţionale merg spre 4% şi 4,25%.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Lichiditatea instituțiilor de credit

plafon numerarProiectul de Regulament privind modificarea Regulamentului BNR nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Băncii Naționale a României.

Astfel modificările se referă la Instrumentele de datorie cu scadență reziduală de până la un an inclusiv și la mai mare de un an.

Instrumentele de datorie cu scadență reziduală de până la un an inclusiv, emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din România, instrumentele de datorie cu scadență reziduală de până 2 la un an inclusiv, negociabile, emise sau garantate de organele admnistrației centrale din România și instrumentele de datorie cu scadență reziduală de până la un an inclusiv emise sau garantate de băncile de dezvoltare multilaterală și de organizațiile internaționale menționate la articolul 117 alineatul (2) și, respectiv, la articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, înregistrate ca active financiare deținute în vederea tranzacționării, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau active financiare disponibile în vederea vânzării, și, după caz, creanțele atașate aferente vor fi înscrise pe prima bandă de scadență la o valoare ajustată reprezentând 95% din valoarea contabilă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări la Codul BVB

cincinotaristagiari-1413731228Potrivit unui comunicat al Bursei de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat o serie de modificări pentru Codul BVB, care vizează o nouă segmentare a pieței reglementate și măsuri pentru creșterea vizibilității și lichidității acțiunilor listate.

Astfel, potrivit noilor modificări, emitenții vor transmite comunicatele/ rapoartele curente de îndată ce sunt disponibile, inclusiv în timpul ședinței de tranzacționare, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea respectivului eveniment. Dacă un emitent urmează să transmită în timpul ședinței de tranzacționare un comunicat/ raport curent care conține informații ce ar putea influența semnificativ prețul/ randamentul sau decizia de a investi, acesta trebuie să notifice în prealabil BVB cu cel puțin 5 minute înainte de transmiterea comunicatului/ raportului curent.

De asemenea, instrumentele financiare ale emitenților nu vor mai fi suspendate de la tranzacționare în zilele de derulare a AGA. Prin urmare, prin acest amendament, BVB se aliniază la standardele internaționale în această materie.

Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 10 noiembrie 2014.