Categories
Fiscalitate Ştiri

Condiții pentru acordarea vizei anuale de liberă practică consultanților fiscali

Hotărârea nr. 9/2023 prevede modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2021 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Avem un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Camerei Consultanţilor Fiscali

Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, din care fac parte consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au dobândit această calitate, precum şi societăţile de consultanţă fiscală autorizate de Cameră.