Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum va fi organizat anul şcolar 2020-2021?

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Personalul didactic poate solicita continuarea activităţii până la vârsta de 65 de ani!

Legea educaţiei naţionale a fost recent modificată de O.U.G. nr. 3/2020.

Se prevede că în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost reglementat fenomenul de bullying în şcoli!

Legea educaţiei naţionale a fost recent modificată prin introducerea fenomenului de bullying.

Legea 221/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 929/2019, prevede că în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Legea educaţiei a fost modificată. Ce e nou?

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Clasa pregătitoare, devenită obligatorie în 2012, începe în general la vârsta de 6 ani; școlarizarea este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul european al învățământului superior.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost formulată cerere de reexaminare a Legii de modificare a Legii educaţiei

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Legea pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr. 1/2011 are ca obiect introducerea unor noi dispoziții privind înființarea Catalogului școlar on-line, ca platformă școlară on-line pentru publicarea zilnică a notelor și absențelor elevilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale a suferit unele modificări!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 199 din data de 13 martie 2019, a fost publicată Legea nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

1. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu se organizează, se înființează și funcționează astfel:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale a fost modificată!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 28 din data de 10 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr. 19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Ordonanța de urgență nr. 87/2018 a fost aprobată cu următoarea modificare:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale a fost trimisă spre reexaminare

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale a suferit unele modificări!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1028 din data de 3 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 289/2018 pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 11 urmează să aibă următorul conținut:

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificările aduse Legii educaţiei naţionale au fost trimise spre reexaminare!

Președinte României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea