Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Pentru anul universitar 2020 – 2021 cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat a fost suplimentată

Ordinul nr. 2006/2020 prevede modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.712/2020 privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat pentru anul universitar 2020 – 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat este de 286.710 posturi!

Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională este de 286.710 posturi.

Categories
Organizare judiciară

Numărul de posturi din unităţile de învăţământ preuniversitar va fi suplimentat

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Proiectul prevede că în anul şcolar 2020-2021, se suplimentează cu 750 de posturi, pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Tarifele percepute pentru auxiliarele didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pot fi până la 720 lei/auxiliar!

În Monitorul Oficial nr. 905/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5655/2020 de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Se aprobă tarifele percepute de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în cuantum de 720 lei/auxiliar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 827/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum vor funcţiona unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost adoptat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi – pilot.

În Monitorul Oficial nr. 773/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4813/2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi – pilot, experimentale şi de aplicaţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activitățile de evaluare externă în vederea acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular se pot derula online

A fost publicat în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă şi detaliază procedura de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.

Ţinând cont de etapa actuală a activităţilor didactice din anul şcolar în curs, activităţile de evaluare externă pentru autorizarea de funcţionare provizorie se vor derula exclusiv online în perioada stării de alertă.