Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

Ordinul nr. 2232/2023 prevede aprobarea Metodologiei pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord privind accesul la informații financiare

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o propunere de act legislativ al UE menit să accelereze și să faciliteze accesul autorităților naționale la informații financiare.

Accesul la informații financiare este un instrument important în investigațiile financiare și în eforturile de urmărire și confiscare a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune reformarea cadrului de gestionare a crizelor bancare și de asigurare a depozitelor

Comisia Europeană a adoptat o propunere menită să ajusteze și să consolideze în continuare cadrul existent al UE de gestionare a crizelor bancare și de asigurare a depozitelor (CMDI), cu accent pe băncile mijlocii și mai mici.

Sectorul bancar din UE, care beneficiază de un cadru solid de gestionare a crizelor, a devenit mult mai rezilient în ultimii ani. Instituțiile financiare din UE sunt bine capitalizate, cu un grad ridicat de lichiditate și supravegheate îndeaproape.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Echipa Europa a furnizat 47,7 miliarde EUR pentru a-și ajuta partenerii să facă față pandemiei

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19 la începutul anului 2020, UE, statele sale membre și instituțiile financiare europene, alcătuind împreună Echipa Europa, au acordat țărilor partenere 47,7 miliarde EUR sub formă de sprijin pentru combaterea pandemiei și a consecințelor acesteia, îndeplinindu-și promisiunile cu rezultate concrete.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF pune la dispoziție o nouă secțiune dedicată schimbului automat de informații

În vederea facilitării conformării cu obligaţiile instituite în sarcina instituţiilor financiare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziţie o nouă secţiune dedicată schimbului automat de informaţii în domeniul impozitelor directe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Importante ordonanţe au fost adoptate de Guvern!

În ultima şedinţă Guvernul a adoptat mai multe Ordonanţe de urgenţă cu importanţă majoră.

Categories
Economie Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Procedura de instituire a supravegherii pentru respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

Avem o procedura de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Categories
Drept penal Ştiri

Modificarea Legii privind Codul penal referitor la combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

Categories
Articole Economie Financiar bancar

Protejarea instrumentelor financiare și fondurilor clienților, în societățile de servicii de investiții

Se spune că mijlocul cel mai la îndemână prin care poți spori simțul de răspundere al unui om este să-i stabilești responsabilități. La fel de adevărat este că oriunde există responsabilități există, întotdeauna, și îndatoriri. Obligații, reguli stricte! Nu există reguli, norme clare? Nu pot exista nici responsabilități.

Printre entitățile ale căror responsabilități trebuie să fie clar definite, în legislație, se numără și societățile de servicii de investiții financiare. Responsabilitatea acestor societăți, specializate în furnizarea de servicii de investiții, se referă, în primul rând, la obligațiile față de investitori, la modul în care sunt tranzacționate instrumentele financiare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

BNR lucrează la observaţii pe marginea proiectului de lege privind plafonarea dobânzilor

Banca Națională a României lucrează la noi observații pe marginea proiectului de lege privind plafonarea dobânzilor. BNR transmisese inițial că legea nu are legătură cu băncile sau IFN, însă opinia a fost emisă înainte de modificarea legii în Senat,

Banca Națională a României a transmis, inițial, Guvernului că nu are competență să facă observații, pentru că legea nu se aplică în cazul relațiilor cu băncile și instituțiile financiare nebancare. Inițiatorul Zamfir a prezentat mereu proiectul ca vizând contractele încheiate între bănci, IFN și consumatori.