Se va derula Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești


OUG nr. 29/2024 prevede aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale.

Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, cu o alocare financiară de 13,25 miliarde lei, se va derula în perioada 2024-2030, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului.

Actul normativ reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor de investiții, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, astfel încât să se poată asigura accesul populației la servicii medicale esențiale, creșterea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.

Categoriile de investiții care pot fi realizate sunt: realizarea de construcții noi și dotare; lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare pentru digitalizare și tranziția la energie verde.

Finanțarea Programului va fi asigurată din fonduri naționale și fonduri externe, detalii urmând să fie stabilite ulterior printr-o Hotărâre de Guvern.

Beneficiarii pot depune cereri de finanțare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului.