Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE semnează acorduri de grant pentru infrastructura de transport

Comisia salută semnarea a trei acorduri de grant în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei – Transporturi, în valoare de aproape 45 de milioane EUR.

Scopul acestor acorduri este să îmbunătățească legăturile de transport dintre Republica Moldova și România de-a lungul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Proiectele vor moderniza infrastructura de transport la punctele rutiere de trecere a frontierei Ungheni, Albița-Leușeni și Reni-Giurgiulești-Galați.

Categories
Organizare judiciară

Au fost aprobate Normele metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare

Au fost aprobate Normele metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT).

Prezentele norme metodologice pentru monitorizarea activităţilor entităţilor infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT) stabilesc modalitatea de desfăşurare a procesului de monitorizare, responsabilităţile specifice şi modalitatea de desfăşurare a misiunii de verificare, precum şi modelul – cadru al raportului de activitate anual al entităţii din infrastructura ReNITT şi al raportului de verificare.

Categories
Internaţional Ştiri

Se dorește accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile

OUG nr. 171/2022 prevede accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Pentru proiectele de infrastructură de interes public a căror valoare este de peste 10.000.000 euro şi ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ – teritoriale, finanţate sau propuse spre finanţare din fonduri externe nerambursabile, elaborarea temelor de proiectare, urmărirea întocmirii documentaţiilor tehnico – economice şi recepţia documentaţiilor tehnico – economice se realizează de către comisii tehnico – economice constituite la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE

Propunerea de recomandare vizează intensificarea la maximum și accelerarea activității de protejare a infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și cooperare internațională.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Unităţile administrativ – teritoriale vor fi finanţate pentru dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice

Ghidul de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug – in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal a fost aprobat de Ordinul nr. 2595/2022.

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE

Comisia Europeană propune consolidarea rezilienței infrastructurii critice a UE. Propunerea de recomandare a Consiliului se bazează pe Planul în 5 puncte pentru o infrastructură critică rezilientă.

Categories
Achiziţii publice Articole

Normele metodologice privind Registrul utilajelor au fost aprobate!

Au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Ordonanţa nr. 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 837/2022.

Categories
Ştiri Transporturi

Au fost aprobate elementele de cost semnificativ pentru proiectele de infrastructură

Ordinul nr. 1292/2022 prevede aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes naţional sau european.

Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă finanţate din fonduri europene

OUG nr. 109/2022 prevede unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative.

Se autorizează Autoritatea de management a Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru perioada de programare 2021 – 2027, să evalueze pentru conformitate administrativă şi evaluare tehnico – economică, după regulile specifice Programului operaţional Infrastructură mare, cererile de finanţare depuse de beneficiarii proiectelor de infrastructură de apă şi apă uzată.

Pentru proiectele de infrastructură din sectorul de apă şi apă uzată şi proiectele care au ca obiect infrastructura rutieră şi care se realizează integral/în parte pe acelaşi amplasament, autorităţile locale au obligaţia de a corela graficul de execuţie a infrastructurii rutiere cu graficul de execuţie a reţelelor de apă şi apă uzată la emiterea autorizaţiei de construire, dând dreptul de începere a execuţiei atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât şi pentru lucrările de reţele de apă şi apă uzată, în baza documentaţiilor tehnice depuse.