Tag-Archive for » infracţiune «

Exprimările vagi, echivoce, pot suna foarte bine într-o lucrare de beletristică, însă textul legii penale – a cărei interpretare eronată poate nărui destine umane sau conduce la condamarea unor nevinovați, e ultimul loc în care-ai vrea să le găsești.

Art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 prevede că „încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi (…) sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la doi ani sau cu amendă”. Mai mult …

Poate că una dintre cele mai profitabile afaceri care i-a îmbogățit pe mulți români a fost aceea de a-și deschide o farmacie. În marile orașe farmaciile sunt ca ciupercile după ploaie, una lângă alta fără ca acest fapt să le afecteze activitatea sau să le scadă profitul.

În urma inspecțiilor efectuate în farmacii s-a descoperit de-a lungul vremii că unele dintre ele  dețineau medicamente fără documente justificative sau acestea erau depozitate în condiții necorespunzătoare. Inspectorii au identificat și cazuri în care farmaciile nu au respectat procedurile de retragere a medicamentelor expirate sau funcționau fără personal specializat. Mai mult …

Guvernul a aprobat un proiect de lege de modificare și completare a unor acte normative din domeniul penal, destinat transpunerii unor prevederi din două directive ale Uniunii Europene. Proiectul elaborat de Ministerul Justiției va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Proiectul de lege are în vedere exclusiv transpunerea unor prevederi din două directive ale Uniunii Europene: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Mai mult …

Este bine cunoscut faptul că dacă te urci la volanul unui autovehicul neînmatriculat săvârșești o infracțiune a cărei pedeapsă este închisoarea de la unu la 3 ani. La fel dacă conduci pe drumurile publice o mașină fără să ai permis de conducere ești pasibil de pedeapsa cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Ținând cont că pe drumurile publice circulă nu doar autovehicule, ci și tractoare a apărut întrebarea dacă aceste două infracțiuni sunt săvârșite de cel care conduce un tractor neînmatriculat pe drumurile publice și fără să aibă permis. Mai mult …

Prevenirea infracţiunilor de corupţie constituie un subiect delicat iar actul normativ care reglementează acest aspect este Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Actul normativ de mai sus prevede în art. 20 că în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de corupţie, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

Cu privire la acest articol, potrivit ştirilor juridice, a fost sesizată Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Este bine cunoscut că profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, iar în exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune doar legii, statutului profesiei și codului deontologic.

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede că este nedemn a fi avocat cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârșit abateri disciplinare grave, sancționate cu măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară. Alte două cazuri de nedemnitate sunt legate de cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară sau de cel al falitului fraudulos, chiar reabilitat. Mai mult …

Este normal ca atunci când conduci un vehicul pe drumurile publice și nu ai permis să suporți consecințele legii. Dar ce se întâmplă când legiuitorul a considerat că ai dreptul să conduci anumite vehicule pe drumurile publice fără să ai permis de conducere?

O astfel de situație a apărut în cazul celor care conduc tractoare agricole sau forestiere pentru care legiuitorul a decis că nu pot fi pedepsiți dacă le conduc pe drumurile publice fără a deține permis. Această prevedere a generat sesizarea Curții Constituționale a României (CCR)  pe motiv de neconstituționalitate? Mai mult …

În materia traficului de droguri autoritățile trebuie să fie mereu vigilente, pentru că cei implicați în astfel de acțiuni ilicite au cele mai năstrușnice idei prin care încearcă să ascundă drogurile în scopul de a le trece peste graniță. Este  o infracțiune complexă în care de obicei sunt implicate mai multe persoane, unii le procură, alții le transportă și apoi alții le vând.

Ce se întâmplă, însă, când acțiunea unică de transport a drogurilor de risc și mare risc pe teritoriul unui stat și apoi pe teritoriul României sunt desfășurate de aceeași persoană? Ne aflăm în fața unei singure infracțiuni sau a unui concurs ideal între infracțiunea de transport a drogurilor și cea de introducere sau scoatere din țară a acestora? Mai mult …

Statul îşi protejează populaţia împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite prin reglementarea acţiunilor care constituie infracţiuni în cadrul activităţii de producţie, comerţ sau prestări servicii.

Legea care reglementează acest aspect este Legea privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite nr. 12/1990.

În art. 1 al acestui act normativ se reglementaeză infracţiunile iar potrivit lit. a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege este considerată infracţiune. Mai mult …

Una dintre infracțiunile de care s-au făcut vinovați numeroși români, persoane fizice sau juridice, este evaziunea fiscală. Cei găsiți vinovați s-au sustras prin orice mijloace de la plata taxelor și impozitelor.

Cauzele evaziunii fiscale sunt determinate de absența unor texte de lege clare care să obstrucționeze pe contribuabili să recurgă la această faptă. S-a constatat că cu cât sarcinile fiscale sunt mai mari, cu atât fenomenul de evaziune fiscală înflorește. Nu în ultimul rând lipsa unei educații fiscale a cetățeanului a făcut ca această infracțiune să devină un obicei pentru unele persoane.

O problemă care a necesitat sesizarea ÎCCJ a fost cea determinată de cazul în care prejudiciul de pe urma infracțiunii de evaziune fiscală este  achitat de cel vinovat. Întrebarea a fost dacă achitarea prejudiciului are caracter real (se referă la fapta de evaziune fiscală) sau personal (se referă la făptuitor). Mai mult …