Tag-Archive for » infracţiune «

Este bine cunoscut faptul că dacă te urci la volanul unui autovehicul neînmatriculat săvârșești o infracțiune a cărei pedeapsă este închisoarea de la unu la 3 ani. La fel dacă conduci pe drumurile publice o mașină fără să ai permis de conducere ești pasibil de pedeapsa cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Ținând cont că pe drumurile publice circulă nu doar autovehicule, ci și tractoare a apărut întrebarea dacă aceste două infracțiuni sunt săvârșite de cel care conduce un tractor neînmatriculat pe drumurile publice și fără să aibă permis. Mai mult …

Prevenirea infracţiunilor de corupţie constituie un subiect delicat iar actul normativ care reglementează acest aspect este Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Actul normativ de mai sus prevede în art. 20 că în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de corupţie, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

Cu privire la acest articol, potrivit ştirilor juridice, a fost sesizată Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate. Mai mult …

Este bine cunoscut că profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, iar în exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune doar legii, statutului profesiei și codului deontologic.

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede că este nedemn a fi avocat cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârșit abateri disciplinare grave, sancționate cu măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară. Alte două cazuri de nedemnitate sunt legate de cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară sau de cel al falitului fraudulos, chiar reabilitat. Mai mult …

Este normal ca atunci când conduci un vehicul pe drumurile publice și nu ai permis să suporți consecințele legii. Dar ce se întâmplă când legiuitorul a considerat că ai dreptul să conduci anumite vehicule pe drumurile publice fără să ai permis de conducere?

O astfel de situație a apărut în cazul celor care conduc tractoare agricole sau forestiere pentru care legiuitorul a decis că nu pot fi pedepsiți dacă le conduc pe drumurile publice fără a deține permis. Această prevedere a generat sesizarea Curții Constituționale a României (CCR)  pe motiv de neconstituționalitate? Mai mult …

În materia traficului de droguri autoritățile trebuie să fie mereu vigilente, pentru că cei implicați în astfel de acțiuni ilicite au cele mai năstrușnice idei prin care încearcă să ascundă drogurile în scopul de a le trece peste graniță. Este  o infracțiune complexă în care de obicei sunt implicate mai multe persoane, unii le procură, alții le transportă și apoi alții le vând.

Ce se întâmplă, însă, când acțiunea unică de transport a drogurilor de risc și mare risc pe teritoriul unui stat și apoi pe teritoriul României sunt desfășurate de aceeași persoană? Ne aflăm în fața unei singure infracțiuni sau a unui concurs ideal între infracțiunea de transport a drogurilor și cea de introducere sau scoatere din țară a acestora? Mai mult …

Statul îşi protejează populaţia împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite prin reglementarea acţiunilor care constituie infracţiuni în cadrul activităţii de producţie, comerţ sau prestări servicii.

Legea care reglementează acest aspect este Legea privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite nr. 12/1990.

În art. 1 al acestui act normativ se reglementaeză infracţiunile iar potrivit lit. a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege este considerată infracţiune. Mai mult …

Una dintre infracțiunile de care s-au făcut vinovați numeroși români, persoane fizice sau juridice, este evaziunea fiscală. Cei găsiți vinovați s-au sustras prin orice mijloace de la plata taxelor și impozitelor.

Cauzele evaziunii fiscale sunt determinate de absența unor texte de lege clare care să obstrucționeze pe contribuabili să recurgă la această faptă. S-a constatat că cu cât sarcinile fiscale sunt mai mari, cu atât fenomenul de evaziune fiscală înflorește. Nu în ultimul rând lipsa unei educații fiscale a cetățeanului a făcut ca această infracțiune să devină un obicei pentru unele persoane.

O problemă care a necesitat sesizarea ÎCCJ a fost cea determinată de cazul în care prejudiciul de pe urma infracțiunii de evaziune fiscală este  achitat de cel vinovat. Întrebarea a fost dacă achitarea prejudiciului are caracter real (se referă la fapta de evaziune fiscală) sau personal (se referă la făptuitor). Mai mult …

Infracțiunea de conflict de interese a fost reglementată în vechiul Cod penal fiind preluată de actuala lege penală. Acest tip de infracțiune de conflict de interese presupune fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act sau a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă sau afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale sau de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură. Această infracțiune se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică. În vechiul Cod penal fapta era pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică pe durată maximă.

Modul de redactare a textului de lege a generat sesizarea CCR care a pronunțat Decizia 603/2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial 845 din 13 noiembrie 2015 care a stabilit că nu este legală incriminarea conflictului de interese din mediul privat, deoarece s-ar încălca libertatea economică și dreptul la muncă al celor vizați. Astfel, sintagma „raporturi comerciale” și „în cadrul oricărei persoane juridice”, sunt neconstituționale. Mai mult …

Un flagel care ucide fără milă este consumul de droguri. În lume aproximativ 200 de milioane de oameni consumă droguri cel puțin o dată pe an, iar dintre aceștia 25 de milioane sunt considerați a fi dependenți de droguri. Decesele în rândul consumatorilor de droguri sunt de 200.000 persoane care mor din cauza bolilor legate de droguri.

Cei mai vulnerabili la consumul de droguri sunt tinerii care nu realizează la ce pericol se expun și cad în capcana nemiloasă a stupefiantelor din curiozitate, din dorința de a încerca ceva nou, pentru că este „la modă”, din teribilism, din cauza presiunii anturajului sau pentru a uita anumite probleme cu care se confruntă. Dependența pe care o dau aceste substanțe schimbă viața consumatorilor de droguri care ajung să facă absolut orice pentru a-și primi doza fără de care mulți intră în sevraj.

Pentru a preveni acest fenomen autoritățile se implică în combaterea fenomenului încercând să stopeze traficul ilicit de droguri. Mai mult …


În ultima vreme au tot circulat zvonuri în spațiul media cu privire la o așa-zisă “imunitate” care urmează a fi acordată prin lege avocaților. Înainte de a trage concluzii pripite și a lua de bun ceea ce aruncă unii în eter, ar fi bine ca fiecare să încerce să își formeze propria convingere lecturând lista „superimunităților” acordate avocaților.

Cred ca ar trebui plecat de la definiția dată de DEX imunității care reprezintă un „ansamblu de drepturi sau privilegii de care se bucură unele categorii de persoane. Acele persoane sunt parlamentarii care pot să nu fie urmăriți, învinuiți și trimiși în judecată pe durata mandatului decât cu aprobarea organului legislativ,  cei care lucrează în diplomație și judecătorii CCR care nu pot fi arestați sau trimiși în judecată penală decât cu aprobarea biroului permanent al Camerei sau a Președintelui României. Potrivit DEX, imunitatea lucrează ca o umbrelă care îl apără pe cel aflat sub protecția ei de posibilitatea de a fi trimis în judecată pentru faptele sale. Mai mult …