Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune noi norme privind informațiile prealabile referitoare la pasageri

Comisia Europeană propune noi norme pentru a consolida utilizarea datelor privind informațiile prealabile referitoare la pasageri (API – Advance Passenger Information).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă proiectul în universitățile din România


Agenția Națională de Administrare Fiscală și mass media continuă proiectul ANAF în universitățile din România.

În această săptămână, Academia de Studii Economice, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative și Universitatea ”Transilvania” Brașov vor fi gazdele proiectului ANAF de creștere a gradului de conformare fiscală.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF pune la dispoziție o nouă secțiune dedicată schimbului automat de informații

În vederea facilitării conformării cu obligaţiile instituite în sarcina instituţiilor financiare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziţie o nouă secţiune dedicată schimbului automat de informaţii în domeniul impozitelor directe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Programul statistic naţional anual 2022

Hotărârea nr. 913/2022 prevede aprobarea Programului statistic naţional anual 2022.

Autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul Programului statistic naţional anual 2022 sunt responsabile de realizarea acestora în condiţiile descrise în fişele statistice proprii, prevăzute în Programul statistic naţional anual 2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Modificări ale Normelor de aplicare a Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 830/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 639/2022, prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Autoritatea sau instituţia publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet proprie, informaţii solicitate frecvent, în funcţie de obiectul sau domeniul său de activitate.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind controlul doping

Au fost aprobate noi Norme metodologice privind controlul doping de Hotărârea nr. 278/2022.

Normele metodologice stabilesc următoarele etape şi procese ale controlului doping la nivel naţional: procedura de desfăşurare a testării doping, organizarea staţiilor de control doping pentru testarea doping în competiţie şi cerinţele referitoare la informaţiile de localizare.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

PatrimVen conţine informaţii de interes public din administraţia publică centrală şi locală

Ordinul nr. 109/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 136/2022, prevede aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de informaţii şi documente, în formă dematerializată, în care sunt colectate şi agregate date obţinute de la instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili, în condiţiile legii, care sunt furnizate autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii între ANAF şi persoanele juridice de drept privat.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri

Legea nr. 4/2022 prevede ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească pentru a consolida cooperarea între autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi pentru a le oferi poliţiştilor din UE instrumente mai moderne de schimb de informaţii.