Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Organizarea Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Decizia nr. 481/2022 prevede înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Comitetului naţional pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Comitetul este condus de prim – ministru, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare la OCDE, iar în lipsa acestuia, conducerea Comitetului este asigurată de ministrul afacerilor externe.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Înfiinţarea instituţiei care va gestiona şi valorifica resursele naturale

padure_despaduriere_taiere_copaci_04215700Proiectul de lege care include înfiinţarea instituţiei publice cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din fonduri proprii, având atribuţii principale ca gestionarea, administrarea şi valorificarea resurselor naturale, terenurilor cu destinaţie agricolă sau forestieră proprietate publică şi privată a statului, a fost depus la Senat.

Astfel, se propune înfiinţarea Agenţiei Resurselor Statului (ARS) pentru administrarea Fondului Suveran de Investiţii ca instituţie publică şi se va afla în subordinea Parlamentului. Noua instituţie va fi condusă de un preşedinte ajutat de doi vicepreşedinţi, numiţi de Parlament.

Proiectul prevede şi efectuarea unei analize a modului de gestionare a resurselor statului în perioada 1990-2016, precum şi prezentarea unui raport, Parlamentului, care va include modalităţile de recuperare a resurselor gestionate cu încălcarea legii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Ghidul de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor

depozit-ecologic-deseuri
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor.

Ghidul de finanţare are ca obiectiv de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului privind gestionarea deşeurilor, dar şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea cantităţii de deşeuri transportată şi depozitată la rampele de deşeuri prin compostarea individuală – descompunerea aerobă a biodeșeurilor, în propriile gospodării.

Un al obiectiv  îl constituie reciclarea individuală prin digestie aerobă şi conversia în fertilizator organic a biodeșeurilor rezultate din propriile gospodării, dar şi gestionarea deşeurilor prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

Categories
Activităţi industriale Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Protectia mediului

O nouă reglementare privind gestionarea deșeurilor de echipamente electr(on)ice, prin organizațiile colective!

rcySpre a nu face opoziție modei și spiritului timpului, cei mai mulți români fac tot posibilul să nu rămână în urmă cu tehnologia, să se înzestreze cu aparatura cea mai nouă, dacă se poate. Și se poate, tot mai frecvent!

Din trei concetățeni, cel puțin unul dorește cu ardoare să-și procure un telefon mobil care să rupă gura târgului, atunci când nu deține (încă) un televizor mare cât peretele odăii și un laptop care costă cât simbria sa pe o jumătate de an.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie Persoane juridice. Societăţi Protectia mediului

Gestionarea deșeurilor de ambalaje, la nivel național. Un sistem ce necesită îmbunătățiri, fără îndoială!

rcyclLe vezi peste tot! În orașe și sate, la margine de drum sau prin locuri puțin umblate, în apa mării sau pe vârf de munte. Din peisajul mioritic sunt aproape nelipsite deșeurile provenite din ambalaje. Din păcate (pentru mulți), modul în care sunt administrate deșeurile dezvăluie cu acuratețe psihologia și respectul de sine al unei populații sau comunități.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Eficientizarea gestionării participațiilor deținute de stat – Proiect

lcProiectul de Hotărâre  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, a fost lansat în dezbatere publică, de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Modificările propuse se referă la Structura organizatorică a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (D.P.A.P.S.), astfel numărul de posturi din aparatul propriu al D.P.A.P.S., inclusiv conducerea acestuia, să fie de 55, posturi de natură contractuală.

Reamintim că sarcina principală a Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este de a propune şi elabora strategii de privatizare pe domenii de activitate specifice Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului; de a asigura aplicarea strategiei de privatizare şi monitorizează realizarea procesului de restructurare şi privatizare a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului ş.a.

 

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind gestionarea fondurilor europene

computer

Ministerul Finaţelor Publice a supus dezbaterii publice un Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Astfel, prin proiectul de act normativ se actualizează definiția autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene în vederea extinderii aplicabilității prevederilor prezentei ordonanțe la toate structurile care au responsabilitatea gestionarii și controlului fondurilor europene, inclusiv cele nominalizate pentru perioada de programare 2014 – 2020.

De asemenea, potrivit notei de fundamentare a proiectului se completează textul ordonanței cu prevederi specifice aplicabile procesului de închidere a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul european pentru pescuit și din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă mai introduce reglementări privind operațiunile pe care le vor întreprinde autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și autoritatea de certificare în procesul de închidere a programelor operaționale.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Știri juridice privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

eurAtunci când, după o îndelungă așteptare, poarta UE s-a deschis larg înaintea României, se considera că ne va fi ușor să atragem banii europeni, în baza unor proiecte aducătoare de progres și bunăstare. Dar birocrația, neglijența și planificarea defectuoasă au determinat dezangajări și o rată scăzută de absorbție a fondurilor. Apariția OUG 40/2015 a fost determinată de nevoia stabilirii unui cadru de gestionare financiară a fondurilor structurale și asigurării unui corespunzător management financiar al fondurilor și al capacității de absorbție.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

descărcareLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, adoptată de Parlamentul României a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809/2015.

Noua lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, şi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalajele privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.

Sunt supuse prevederilor noii legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Prevederile prezentei legi admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa la actul normativ.

Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională

Noutăţi legislative! Ordonanţa ce promite o mai bună gestionare financiară a fondurilor europene

eurosTot ceea ce nu foloseşti, se pierde! Rata de absorbţie a fondurilor europene nu este un motiv de laudă pentru România. În schimb, ne-am remarcat prin numărul încercărilor de fraudare, prin investiţii publice ridicole – inutile pentru cetăţeni sau printr-o birocraţie de coşmar. O mulţime de bani de la Uniune s-au dus pe gârlă. În aval, însă, au stat alţi europeni, cu năvoadele pregătite. Fiind mai dibaci în pescuirea fondurilor europene, nimic nu le-a scăpat!