Tag-Archive for » garanţie de participare «

Atunci când vrei să pleci în vacanța mult visată faci sacrificii, strângi bani din vreme, îți faci planuri, te gândești ce locuri vei vizita și cum te vei recreea. Nu te gândești că imprevizibilul ar putea să îți strice vacanța plănuită cu grijă! Și totuși în ultima vreme au fost numeroase cazurile în care agențiile de turism au dat faliment sau au întâmpinat problemele financiare și turiștii s-au văzut cu banii dați, dar fără posibilitatea de a putea pleca în vacanță sau de a-și recupera sumele avansate.

Pentru a-i proteja pe clienți în fața acestor situații, legiuitorul a decis să adopte Legea nr. 277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice care a fost publicată în Monitorul Oficial 8 din 4 ianuarie 2018. Prevederile sale intră în vigoare la 7 ianuarie 2018. Mai mult …

descarcareacNoul pachet legislativ privind achiziţiile publice au adus dificultăţi de aplicare şi interpretare a acestora, instituindu-se ca necesar adoptarea normelor de aplicare a acestor legi. Însă odată cu adoptarea normelor au început să apară şi dificultăţile de interpretare a legilor astfel încât modificarea lor fiind imperios necesară.

În contextul acestor prevederi, normele metodologice aferente noului cadru legislativ privind achizițiile publice promovat de Guvern au fost modificate și completate astfel încât noile prevederi să înlesnească accesul întreprinderilor mici și mijlocii la procedurile de achiziții publice (clasice și sectoriale), asigurând în același timp alinierea reglementărilor la principiul tratamentului egal prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de directivele europene în domeniu. Mai mult …

achizitii sectoriale 1
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale  a intrat în vigoare pe 26 mai 2016 și, deși normele metodologice trebuiau să își facă apariția în 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, legiuitorul a urgentat elaborarea și publicarea acestora.

În Monitorul Oficial 422 din 6 iunie 2016 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Mai mult …

images (1)Ministrul Finanţelor publice anunţă că în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost aprobată privatizarea CFR Marfă, iar în Guvern va fi adoptată strategia de privatizare a companiei, astfel până la jumătatea lunii iunie să fie desemnat câştigătorul la CFR Marfă.
Statul urmează a ceda pachetul majoritar al CFR Marfă prin negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, etapă urmată de licitaţie cu ofertă în plic, unde garanţia de participare va fi echivalentul în lei a 10 milioane euro, reprezentând 17% din valoarea nominală a acţiunilor deţinute de stat.
Subiectul de dispută a licitaţiei va fi preţul oferit, deoarece strategia prevedea vânzarea integrală a acţiunilor deţinute la CFR Marfă prin licitaţie cu strigare, precum şi pachetul obţinut de stat în urma conversiei datoriilor în acţiuni şi cel rezultat în urma compensării datoriilor companiei către CFR SA.
În cazul în care Ministerul Transporturilor nu va putea încheia contractul de privatizare cu investitorul adjudecatar al procedurii de licitaţie, instituţia va putea decide reluarea procesului de privatizare prin aplicarea oricărei metode de transfer a dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cu adaptarea corespunzătoare a strategiei, sau prin invitarea la negocieri în ordinea clasamentului de la licitaţie a următorilor investitori calificaţi.