Categories
Articole Drept penal Funcţionari publici

Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public

În Monitorul Oficial nr. 1031/2022 a fost publicată Decizia nr. 37/2022 pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

S-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Dacă persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II – a din Codul penal actual sau ale art. 175 alin. (2) din Codul penal actual. ”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Au fost aduse modificări Statutului special al funcţiei publice de inspector social

Au fost aduse modificări Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social prin Legea nr. 271/2022.

Gradele profesionale pe care este structurată funcţia publică specifică de inspector social şi condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute de Codul administrativ.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici

OUG nr. 116/2022 prevede reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Pentru a dobândi calitatea de funcţionar public va fi organizat concurs la nivel naţional!

Cu prilejul lansării proiectului „Transparenţă şi competenţă în sectorul public” Preşedinte ANFP, a declarat:

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Procedura de desemnare a consilierului de etică!

A fost adoptată procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru
aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Statutul funcţionarului public parlamentar a suferit modificări!

Articolul 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar a fost modificat şi s-a introdus un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: