Categories
Asigurări sociale Fiscalitate Social Ştiri

Procedura privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii

Ordinul nr. 2420/2022 prevede aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Modelul procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de ANPDCA, actualizat!

Ordinul nr. 342/2022 prevede stabilirea formularului – tip al Procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Menţionăm că modelul şi conţinutul formularului – tip “Proces – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” este destinat utilizării în activitatea de control desfăşurată de persoanele cu atribuţii de control din cadrul Corpului de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, desemnate în acest sens prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” va fi actualizat

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Protecţie socială

Noutăţi privind obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România

Reamintim că în vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS – CoV – 2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID – 19, pe perioada pandemiei de SARS – CoV – 2 persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.

Categories
Articole Programe de sănătate Sănătate

Ce reprezintă formularul digital de intrare în România?

În vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS – CoV – 2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID – 19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Formularul Declaraţiei unice privind impozitul pe venit are un nou model

Ordinul nr. 14/2021 a aprobat modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modelul Declaraţiilor 101 şi 120 va fi modificat!

ANAF a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Comunicarea electronică principal mijloc de comunicare cu solicitantul

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind comunicarea electronică folosită ca principal mijloc de comunicare cu solicitantul drepturilor pentru cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru acordarea drepturilor de asistenţă socială (Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale), a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi agenţiile teritoriale), precum şi a drepturilor de asigurări sociale (Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale) acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat ori din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj, inclusiv pentru comunicarea înscrisului/deciziei/documentului final care atestă aprobarea dreptului solicitat.

Categories
Organizare judiciară

ANAF. Proiect privind formularul utilizat de intermediari în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţia recapitulativă privind livrările intracomunicare are un nou formular

În Monitorul Oficial nr. 217/2020 a fost publicat Ordinul nr. 705/2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.