Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Măsuri necesare implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate

OUG nr. 55/2023 prevede unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale.

Categories
Ştiri

Platforma prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027, disponibilă din 16 mai

În această perioadă este în curs de finalizare dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Strategie naţională privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi

Hotărârea nr. 1543/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022 – 2030.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Organizare judiciară Ştiri

Atribuţiile Direcţiei fonduri externe nerambursabile

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile a fost aprobat de Ordinul nr. 138/2022.

Direcţia fonduri externe nerambursabile coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în legislaţia naţională, europeană şi regulamentele specifice, activitatea structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile.

Categories
Ştiri Transporturi

Se iau măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport

Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regulamentul Direcției fonduri externe nerambursabile este în fază de proiect

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Finanţarea obiectivului “Cooperare teritorială europeană”

Legea nr. 204/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014 – 2020.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a OUG privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau rambursabile pentru  dezvoltarea, mentenanţa şi securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale (infrastructură, hardware, software de bază, aplicaţii specifice).

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Ştiri

Se acordă sprijin financiar pentru investiţiile destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile

Hotărârea nr. 195/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 146/2022, prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Sesiunea a doua privind sprijinul financiar acordat întreprinderilor afectate de pandemie este în fază de proiect!

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare.