Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Procedura de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie

Hotărârea nr. 63/2023 prevede aprobarea Procedurii de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie.

Avizul pentru înfiinţarea de către fizioterapeuţi a unui cabinet de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie sau a unui punct de lucru secundar, precum şi pentru modificarea activităţii cabinetului de liberă practică, este emis, la cerere, de către colegiile teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, CFZRO.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Taxe actualizate pentru eliberarea unor documente de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

Hotărârea nr. 149/2022 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Se prevede că taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 200 de lei iar taxa de eliberare a certificatului de conformitate, în cuantum de 200 de lei.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Hotărârea nr. 80/2022 prevede că cererea de transfer se depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este înscris, personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, prin intermediul Platformei NET – DD sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.

Categories
Sănătate Ştiri

Dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat şi recunoscute conform legii pe teritoriul României, acestea trebuie să facă dovada cunoştinţelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei printr-un certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al UE. Noutăţi

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesia de fizioterapeut pe teritoriul României.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

A fost aprobat Regulamentul electoral al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Hotărârea nr. 17/2021 a aprobat Regulamentul electoral al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Categories
Sănătate Ştiri

Modificări privind încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor

În Monitorul Oficial nr. 886/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 81/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 43/2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Categories
Ştiri

Exercitarea profesiei de fizioterapeut. Noi norme metodologice!

Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate

Care sunt paşii pentru a obţine autorizaţia de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut?

Fizioterapeutul ajută la reabilitarea oamenilor care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale sau au probleme cu musculatura şi cu articulatiile. Recuperarea pacienţilor presupune doăa componente cheie – antrenamentul fizic si terapia fizică.

Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul României, în condițiile Legii nr. 229/2016, în scopul evaluării, planificării și implementării programelor de recuperare care îmbunătățesc sau restabilesc funcțiile motorii umane, măresc capacitatea de mișcare, calmează durerile și tratează ori previn problemele fizice asociate cu leziuni, boli, afecțiuni și alte deficiențe.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative Sănătate

Proiectul de Ordin privind Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor se află în dezbatere publică!

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru adoptarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România.

În 2016 a fost elaborată Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România. Acum, ei au nevoie de Statutul care va reglementa modul de organizare a alegerilor, structura organizatorică la nivel național și teritorial, atribuțiile și componența, precum și durata mandatelor organelor de conducere.

Potrivit ştirilor juridice a fost supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România.