Categories
Ştiri Transporturi

Au început procedurile de expropriere pentru “Autostrada Sebeş – Turda”

Hotărârea nr. 760/2023 prevede modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş – Turda ” .

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări ale Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local a fost modificată de OUG nr. 185/2022.

Prin actul normativ aprobat se creează cadrul legal, astfel încât să existe toate pârghiile necesare funcționării performante și dezvoltării rețelei medicale pentru a asigura condițiile optime actului medical la standarde ridicate de către personalul încadrat în unitățile sanitare din rețeaua Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Categories
Articole Drept civil Economie

ÎCCJ. Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii vizează exclusiv lucrările realizate în legătură cu o expropriere pentru cauză de utilitate publică

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a luat în examinare sesizarea privind scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

RIL admis: exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 14/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Momentul de la care se calculează despăgubirile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în privința stabilirii despăgubirilor în cazul exproprierilor, relevant este momentul emiterii hotărârii de expropriere, și nu cel al notarii în cartea funciară a intenției de expropriere sau cel al realizării raportului de expertiză. Practic, doar la momentul emiterii hotărârii operează de drept transferul dreptului de proprietate în favoarea expropriatorului (conform art. 9 alin. 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local).

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

A fost modificată Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Exproprierea reprezintă acea operațiune juridică care are ca efecte principale trecerea forțată a unui bun din proprietatea privată în proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, precum și plata unor despăgubiri.

Actul normatic în materie este Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,nr. 255/2010.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Știri juridice: Legea fondului funciar a fost modificată și completată. Ce reiese din noile prevederi?

Multă dreptate a avut înțeleptul anonim, când a spus că un nesăbuit aruncă o piatră în apă și, apoi, zece oameni iscusiți nu izbutesc s-o mai scoată la suprafață. Așa s-au petrecut lucrurile și după ce a avut loc abuzivul proces de trecere a terenurilor din proprietatea privată în cea de stat (din perioada comunistă).

Milioane de proprietari au fost lăsați fără pământurile dobândite cu mari sacrificii. Deși a trecut multă apă pe Dunăre de la schimbarea din decembrie 1989, efectele colectivizării și ale preluării de către stat a terenurilor aflate în proprietate privată mai sunt resimțite și astăzi. Consecința preluării abuzive a terenurilor de către stat? Un haos de nedescris. Chiar și după ce legea a îngăduit retrocedarea, nu s-a lucrat întotdeauna cu onestitate și competență. Mai e de muncit, pe palier legislativ!

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritățile locale ar putea căpăta dreptul de a expropria terenuri intravilane aflate în proprietate privată

Autoritățile locale ar putea căpăta dreptul de a expropria terenuri intravilane aflate în proprietate privată pentru lucrări de înființare, protejare și punere în valoare de spații verzi, prin includerea acestora în categoria lucrărilor de utilitate publică, potrivit unui proiect legislativ depus la Parlament.

Argumentul inițiatorilor este că multe localități din țară nu îndeplinesc standardul european de asigurare a unei suprafețe minime de spațiu verde de 26 mp/locuitor, iar România este subiectul mai multor proceduri de infringement deschise de Comisia Europeană cu privire la nerespectarea legislației comunitare în domeniul calității aerului.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Exceptarea unor persoane de la plata despăgubirilor pentru cauză de utilitate publică, neconstituţională

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, marți, că este neconstituțională exceptarea persoanelor fizice și juridice private de la plata despăgubirilor în cazul unor suprafețe expropriate pentru cauză de utilitate publică.

Plenul CCR a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Cum se stabileşte despăgubirea în caz de expropriere pentru cauză de utilitate publică?

descarcare-84Exproprierea pentru cauză de utilitate publică constă într-un ansamblu de acte şi operatiuni jurisdicţionale, prin care statul şi unităţile administrativ – teritoriale impun, în mod forţat, transferul proprietăţii unor bunuri imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice (private) cu sau fără scop lucrativ, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, municipiilor, oraşelor sau judeţelor, în scop de utilitate publică şi în schimbul unei indemnizaţii juste şi prealabile.