Tag-Archive for » eroare materiala «

descărcarevfgCăile extraordinare de atac pot fi formulate în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege. În ceea ce priveşte contestaţia în anulare se prevede, în art. 503 C. procedură civilă, unul dintre cazuri şi anume,  hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale.

Însă cum interpretăm noţiunea de eroare materială?

În contestaţia formulată, în motivare, contestatorii au arătat că, la dosarul înregistrat la Tribunal, au ataşat dovada depunerii la organul fiscal a cererii formulate de ei la care au anexat toate înscrisurile prevăzute de lege. Or, Curtea de Apel nu a observat acest lucru la momentul soluţionării recursului, motivând că „reclamanţii-intimaţi trebuiau să urmeze procedura prevăzută de Ordinul nr.179/14.05.2007 pentru corectarea erorilor materiale din deconturile TVA”, ceea ce, în opinia lor, reprezintă o constatare eronată. Mai mult …

downloadContestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac pe care o poate formula persoana interesată în cazul în care se află în unul dintre motivele de contestaţie prevăzute în legislaţie, art. 503 Cod procedură civilă.

Art. 503 alin. 2) pct. 2 Cod de procedură civilă prevede că hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale. Însă ne întrebăm cum interpretăm această eroare materială , ce situaţii ar putea constitui o eroare materială? Mai mult …

vrfdDupă 1989, firmele au apărut precum ciupercile după ploaie, însă criza economică i-a făcut pe mulţi să depună armele şi să decidă închiderea firmei. Mulţi au găsit soluţia de a deveni inactivi fiscal, crezând că aşa vor scăpa mai uşor de eventualele controale ale fiscului.

Legiuitorul a reglementat în Ordinul ANAF nr. 1847/2014 procedurile de aplicare a art. 78din Codul de procedură fiscală şi aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014 şi a intrat în vigoare chiar de la data publicării. Mai mult …

justice

Cine nu munceşte nici nu greşeşte! În instanţele româneşti se munceşte din greu, fiindcă în ultima vreme apetitul pentru justiţie al românului a sporit, asemenea interesului pentru noutăţile legislative.

Nu vom vorbi însă, acum, despre judecăţile „strâmbe” în urma cărora se ajunge până la CEDO. Ci despre erorile mărunte, cum ar fi o cifră sau un număr în plus, într-o hotărâre a instanţei.

Cum se remediază? Când şi cine poate cere rectificarea? Iată întrebările ce vor primi răspuns!

E teribil de frustrant când, după ce-ai consumat timp, energie şi bani de-a lungul unui dificil litigiu, remarci cu stupoare că deşi în hotărâre ţi-au fost acordate drepturile cerute, ţi-a fost stâlcit numele ori a fost omis un important capăt de cerere (caz aparte, în care se aplică procedura completării).

Îndreptarea oricăror erori materiale, cum ar fi cele privind numele părţilor, calitatea acestora, susţinerile lor sau calculele matematice (cum ar fi cuantumul exact al unei indemnizaţii câştigate), care intră în alcătuirea hotărârilor sau a încheierilor instanţelor din România sunt remediate la cerere sau din oficiu, la constatarea lor.

Aşa spune art. 442 din Codul de procedură civilă!

 

Eroare de judecată? Eroare materială?

Insanţa va îndrepta erorile constatate sau sesizate printr-o încheiere elaborată în camera de consiliu!

Sătule de drumurile istovitoare prin sălile cu „paşi pierduţi”, părţile solicitante ar dori de multe ori ca îndreptările erorilor materiale să fie realizate în lipsa lor. Aşa se vor petrece lucrurile ori de câte ori instanţa va considera că prezenţa părţilor nu-i de ajutor, actele anexate la dosar fiind mai mult decât suficiente.

Încheierile pronunţate în scopul remedierii erorilor materiale nu vor putea fi supuse altor căi de atac decât hotărârea principală, cea a cărei corectare a fost solicitată!

Totuşi, nu trebuie să confundăm menţionarea greşită şi incidentală a unor date (nume, cantităţi, dimensiuni, adrese etc.) cu erorile severe de logică judiciară de la care porneşte interpretarea defectuoasă a legii şi, pe cale de consecinţă, elaborarea unei hotărâri judecătoreşti greşite în esenţă.

Vorbim numai despre greşeli de formă, nu şi de fond!

 

O retrocedare cu bucluc…

Doamna T Mai mult …