Termenul de îndreptare eroare materială – cadastru sistematic va fi de şapte zile


Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

Pentru facilitarea aplicării dispozițiilor art. 14 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în cuprinsul Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate s-a propus a fi introdus un nou cod de servicii, 2.5.3. Îndreptare eroare materială – cadastru sistematic, cu tarif zero, pentru care termenul de efectuare va fi mai unul mai lung, de 7 zile lucrătoare.