Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia îndeamnă România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile

Energie din surse regenerabile: Comisia îndeamnă Croația, Cirpul, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburgul, Polonia, Portugalia și România să transpună Directiva privind energia din surse regenerabile.

Această directivă oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor din UE.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Ştiri

Se acordă sprijin financiar pentru investiţiile destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile

Hotărârea nr. 195/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 146/2022, prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

S-a decis înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul energiei

S-a decis înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul energiei, structură ce are ca obiectiv identificarea de soluţii în vederea limitării creşterii preţurilor la energie.

Principalele atribuţii ale Comitetului interministerial sunt stabilirea cauzelor creşterii preţurilor la energie şi evidenţierea posibilelor soluţii aplicabile pe termen scurt, mediu şi lung, în vederea limitării creşterii preţurilor la energie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze

Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE.

Conform Ordinului nr. 129/2021 aceştia pot transmite pe adresa de e-mail REMIT@anre.ro confirmarea înregistrării în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie anterior efectuării unei tranzacţii pe piaţa angro de energie din România care trebuie raportată Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2020 a fost modificat de Ordinul nr. 125/2021.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul European a adoptat concluzii privind COVID-19

Consiliul European a adoptat concluzii privind COVID-19, dimensiunea digitală, preţurile energiei, migraţia, comerţul şi relaţiile externe.

Campaniile de vaccinare desfășurate în întreaga Europă au dus la progrese semnificative în lupta împotriva COVID-19.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia lansează campania #EveryTrickCounts (fiecare truc contează)!

Comisia, împreună cu UEFA, lansează o nouă campanie de sensibilizare a publicului, axată pe acţiuni individuale de combatere a schimbărilor climatice.

Prin acest parteneriat, în timpul pauzelor publicitare difuzate la TV în timpul Ligii Campionilor UEFA şi al altor competiţii importante, în 57 ţări se va difuza un videoclip în care jucători de fotbal celebri vor face trucuri cu mingea menite să promoveze ideea de a economisi energie şi de a reduce emisiile.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobat preţul de referinţă al energiei electrice

Ordinul nr. 104/2021 prevede aprobarea preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus.

Categories
Articole Domeniul energetic Protecţie socială

Au fost publicate normele de aplicare a Legii privind consumatorul vulnerabil de energie!

În Monitorul Oficial nr. 968/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Ordinul nr. 859/2021 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă obiectivului specific 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, finanţată din axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon şi din fondurile REACT – EU, după caz, din cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020).