Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Se înființează Consiliul onorific pentru energie

Ordinul nr. 1420/2023 prevede înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului onorific pentru energie.

Consiliul are scopul de a oferi recomandări de politici publice Ministerului Energiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare 2023 – 2024, din Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021 – 2030 (PNIESC), precum şi ale celorlalte politici, programe şi strategii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Lista actelor normative adoptate de Guvern în ședința de ieri!

Guvernul a publicat lista actelor normative adoptate în ședința de ieri:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobată Procedura de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit

Ordinul nr. 59/2023 prevede aprobarea Procedurii de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit şi pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

În cazul în care, în urma procesului de monitorizare a sistemului de promovare prin certificate verzi sau a unei sesizări primite de la o terţă parte, ANRE constată că un producător de energie electrică din surse regenerabile a beneficiat de certificate verzi emise necuvenit, demarează procesul de analiză pe bază de documente justificative a situaţiei de emitere de CV necuvenite.

Categories
Economie Ştiri

Schema de ajutor destinată promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu

Ordinul nr. 280/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.615/2022.

Categories
Organizare judiciară

Campanie de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura o Campania de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Nu mai este necesară declarația privind locul de consum unde se beneficiază de preț plafonat!

OUG nr. 192/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulamentul privind intervenția de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, pus în aplicare!

Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență care pune în aplicare în România Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.

Conform OUG nr. 186/2022 contribuția de solidaritate va fi plătită de societățile comerciale care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor.

Categories
Comunicaţii Domeniul energetic Economie Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat!

Ordinul nr. 145/2022 prevede aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2023 şi a bugetului proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Măsuri pentru buna funcționare a pieței de transport a energiei electrice din România!

OUG nr. 181/2022 prevede modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a altor acte normative.

Prin ordonanța de urgență, se asigură buna funcționare a pieței de transport a energiei electrice din România, astfel încât aceasta să se desfășoare fără dificultăți, având în vederea implementarea unor proiecte majore de infrastructură de transport a energiei electrice.

Categories
Articole Asigurări sociale Domeniul energetic Pensii Protecţie socială Social

Persoanele vulnerabile vor primi 700 lei în luna februarie 2023 pentru compensarea preţului la energie!

OUG nr. 166/2022 prevede măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile.