Comisia prezintă orientări și recomandări pentru accelerarea introducerii energiei din surse regenerabile


La aproape doi ani de la adoptarea planului REPowerEU, Comisia oferă sprijin suplimentar statelor membre pentru a accelera și mai mult utilizarea energiei din surse regenerabile și pentru a reduce importurile de combustibili fosili din Rusia.

Comisia a adoptat o serie de recomandări și documente de orientare noi și actualizate pentru a îmbunătăți și a raționaliza procedurile de autorizare și licitațiile pentru sursele regenerabile de energie.

Aceste documente vor contribui la punerea în aplicare a cadrului UE pentru energia din surse regenerabile prin îmbunătățirea condițiilor pentru o implementare rapidă a energiei din surse regenerabile cultivate pe plan intern.

Prin stimularea cererii de tehnologii curate produse în Europa, această inițiativă va contribui, de asemenea, la consolidarea competitivității industriale, la creșterea rezilienței sistemului energetic și la realizarea obiectivelor Pactului verde european.