Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Comunicaţii Sancţiuni

Ești operator de stație de radiocomunicații sau radioamator? Iată ce ar trebui să știi!

De la neștiință și lipsa de prevedere până la aplicarea unor sancțiuni și înregistrarea unor pagube serioase, calea poate fi incredibil de scurtă. Parcurgerea acestui drum poate să nu dureze mai mult decât timpul de care are nevoie un semnal emis de către o stație de radiocomunicatii pentru a ajunge la destinatar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect: Completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

gaz
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/2016.

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 alin. (4) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora “(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a) – l), n), q) – s), u), w) – z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Categories
Activităţi industriale Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Protectia mediului Transporturi

Cumpărarea autovehiculelor electrice și a celor de tip hibrid este stimulată. Află, acum, în ce mod!

elecarMai e apă multă de curs pe Dunăre, până când pe șoselele României vor predomina automobilele ecologice. Oferta de autovehicule electrice sau hibride nu surprinde prin diversitate; electricele au o autonomie redusă și deseori, un preț cam piperat. Ca s-o spunem pe cea dreaptă, românul de rând nu se prea dă în vânt nici după protecția mediului. Șoferul autohton nu pare dispus să renunțe la viteză și la puterea mașinii, doar pentru un nivel mic de emisii de CO2. Nici nu-i prea surâde ideea unei mașini care stă priponită la priză mai mult și mai des decât un smartphone a cărui baterie a început să dea semne de bătrânețe.

Categories
Activităţi industriale Articole Domeniul energetic Economie Persoane juridice. Societăţi Protectia mediului Substanţe periculoase/interzise

Prevenirea accidentelor majore determinate de substanțele primejdioase. Legislația s-a extins!

prcl1Dacă s-ar scrie o istorie a urgiilor care s-au năpustit în ultimul secol asupra românilor, pe lângă conflictele militare, dictaturi, încălcări ale drepturilor omului, inundații și cutremure, ar mai trebui menționate, obligatoriu, și accidentele majore în cursul cărora substanțele periculoase au otrăvit aerul, apa și solul, cu efecte cumplite, imediate sau întârziate.

Categories
Taxe/Impozite

Companiile aeriene scutite temporar de taxa de poluare

Uniunea Europeană propune suspendarea taxei pentru emisiile de CO2 datorată de companiile aeriene începând cu 1 ianuarie 2012. Suspendarea plăţii ar trebui să intre în vigoare în toamna anului viitor, când va avea loc următoarea adunare generală a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI). Această propunere vine ca un răspuns a semnalelor precum că s-ar putea ajunge la un acord internaţional. În cazul că mebrii UE nu vor ajunge la un acord în această privinţă până în toamna anului viitor, UE va reporni din punctul în care a rămas. Toate cele 27 de state membre ale UE au fost informate despre această intenţie şi se aşteaptă aprobarea guvernelor acestora.
De menţionat faptul că această taxă obliga companiile aeriene care folosesc aeroporturile din statele UE să cumpere certificate de poluare echivalente cu 15% din emisiile lor de dioxid de carbon, adică 32 de milioane de tone.