Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Costul standard per elev va fi actualizat!

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază.

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educaşiei, a determinat valoarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru coeficientul 1 aferent “cheltuielilor cu salariile”, în anul 2022, ca fiind de 6.386 lei, conform votului exprimat de membrii acestuia în cadrul şedinţei din 06 ianuarie 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Costul standard per elev a fost actualizat!

În Monitorul Oficial nr. 811/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 900/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Valoarea costului standard per elev în anul 2021

Hotărârea nr. 352/2021 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două!

Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversit a a fost completat de Ordinul nr. 3108/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unui post de consilier şcolar îi este alocat un număr maxim de 600 de elevi!

În Monitorul Oficial nr. 623/2020 a fost publicată Legea nr. 133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Proiectele de manuale şcolare sunt evaluate în privinţa calităţii înainte de a fi aprobate! Există o metodologie în acest sens!

În ultima perioadă tot mai mulţi părinţi, dar şi cadre didactice, se plâng de calitatea manualelor şcolare, iar unele dintre ele au ajuns amuzament în mediul online.

Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar a fost adoptată încă din anul 2019 prin Ordinul nr. 3103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial nr. 91/2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Costul standard pe elev în anul 2020 a fost actualizat

Costul standard pe elev în anul 2020 a fost actualizat.

A fost adoptată Hotărârea nr. 106/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Elevii ar putea fi caracterizaţi psihopedagogic

Inspectorii şcolari vor să implementeze un proiect prin care elevii să primească şi o caracterizare psihopedagogică din partea dirigintelui.

Inspectorii şcolari vor să schimbe şi procedura de transfer şi să obţină informaţii suplimentare despre comportamentul copiilor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Preşcolarii şi elevii vor primi suport alimentar, conform unui Program pilot!

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situaţie de eşec şcolar sau abandonează timpuriu şcoala, frecventarea şcolii fiind direct influenţată de condiţiile socioeconomice şi geografice defavorabile neputând astfel participa la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare a fost aprobat un Program pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elevi.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Se modifică formatul carnetului de elev!

În acest an şcolar, Ministerul Educaţiei a modificat conţinutul carnetului de elev, astfel încât pe prima filă a acestuia să poată fi înscris codul numeric personal al elevului, au spus pentru Economica.net oficialii Ministerului de resort. Înscrierea CNP-ului în carnetul de elev este obligatorie pentru cei care vor să beneficieze de călătoriile gratuite, respectiv de cele reduse la jumătate de preţ, oferite de Guvern.

Din acest an şcolar carnetul de elev are o nouă rubrică ce va conţine CNP-ul elevului, au spus pentru Economica.net oficialii Ministerului Educaţiei. Schimbarea este dictată de HG 42/2017, potrivit căreia din acest an şcolar „eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului”.