Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Reevaluarea periodică a persoanei cu handicap se poate face la domiciliul persoanei

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost recent modificată de Legea nr. 40/2022.

Aşadar, pentru persoanele cu handicap, pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior încadrarea în gradul de handicap grav, reevaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia ori a reprezentantului său legal.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificare OUG privind evidenţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea privind reglementarea activităţii prestatorului casnic se află în faza de proiect!

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic.

Conform proiectului, prin activitate casnică se înţelege munca realizată în folosul unei gospodării de către o persoană fizică, care are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi casnice ocazionale la domiciliu sau într-o gospodărie în schimbul unei remuneraţii acordată exclusiv sub formă de tichete de activităţi casnice.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Noi reguli pentru decontarea cheltuielilor privind transportul elevilor!

Legii educaţiei naţionale i-au fost aduse modificări în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor privind transportul elevilor.

În Monitorul Oficial nr. 606/2021 a fost publicată OUG nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Proiect. Limitele maxime pentru cheltuielile ocazionate cu necesarul de hrană pentru persoanele aflate în carantină

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Hotărârea Guvernului privind stabilirea limitelor maximale pentru cheltuielile ocazionate cu necesarul de hrană ori, după caz, şi tratament pentru persoanele aflate în carantină sau în izolare la domiciliu sau în locaţia declarată de acestea.

Categories
Articole Magistraţi

Ştiaţi că ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la acordarea indemnizaţiei de instalare magistraţilor?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii cu privire la acordarea indemnizaţiei de instalare magistraţilor.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Noţiunea de domiciliu

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în litigiile de muncă, ceea ce interesează în stabilirea competenţei teritoriale este locul unde reclamantul locuieşte efectiv. Astfel, dacă domiciliul înscris în actul de identitate nu corespunde cu domiciliul stabilit în fapt, domiciliul din actul de identitate nu poate primi eficienţă. În speță, reclamanta locuieşte efectiv în Bucureşti, într-o locuinţă pentru care a încheiat un contract de comodat pe durată nedeterminată, astfel că, în  baza art. 269 alin. 2 Codul muncii, instanţa competentă teritorial este Tribunalul Bucureşti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ICCJ. Citarea în cazul în care domiciliului ales este la un cabinet de avocatură

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se poate reţine teza nelegalei citări şi, pe cale de consecinţă, a vicierii procedurii de comunicare a hotărârii judecătoreşti care se contestă în recurs, în situaţia în care recurentul a solicitat ca actele de procedură să-i fie comunicate la un domiciliu ales, respectiv Cabinetul său de avocatură, B., situat în (…), însă, toate citaţiile, inclusiv comunicarea sentinţei de fond au fost trimise pe adresa sa de domiciliu, din (…). Conform art. 155 alin. 1 pct. 6 teza I C. proc. civ. („persoanele fizice vor fi citate la domiciliul lor, dacă acestea locuiesc acolo efectiv„) şi art. 158 alin. 1 C. proc. civ., în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, după caz, potrivit art. 155 sau 156 C. proc. civ.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

Instanţa competentă teritorial să soluţioneze cererile privind completarea actelor de stare civilă

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în baza Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă și a HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, că în cauzele având ca obiect anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă, competența teritorială de soluționare aparține judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul persoanei interesate, respectiv sediul structurii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau județene de evidență a persoanelor care sesizează instanța de judecată, iar în situația în care cererea este formulată de cetățenii români cu domiciliul în străinătate și de cetățenii străini, competența aparține Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului București. În speță, cererea având ca obiect modificarea unor mențiuni din certificatul de căsătorie al reclamantei B. (cetățean tailandez), precum și din certificatul de naștere al copilului acesteia, este de competența teritorială a Judecătoriei Sectorului 1 București.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Extrasul de carte funciară emis online face dovada adresei de domiciliu

Extrasele de carte funciară emise online de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt acceptate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), potrivit unui comunicat.

Persoanele care solicită eliberarea actelor de identitate pot depune extrasul de carte funciară obținut online la toate cele peste 570 de birouri ale DEPABD din țară, pentru a face dovada adresei de domiciliu.