Tag-Archive for » domiciliu «

Un proiect de lege care prevede acordarea de ajutoare pentru plata creditelor a stârnit mare vâlvă în presă.

Potrivit noutăţilor legislative, deputații au aprobat o propunere legislativă ce vizează introducerea unui nou mod de recompensare financiară a militarilor și polițiștilor, prin oferirea unei compensații lunare pentru plata parțială sau integrală a ratei împrumutului imobiliar sau ipotecar contractat de către aceștia. Mai mult …

Cetăţenii români plecaţi la muncă în străinătate, dar care şi-au păstrat rezidenţa fiscală în România, vor fi obligaţi să achite o taxă lunară, potrivit noului Cod Fiscal.

De asemenea, cei care pleacă din ţară pentru mai multe de şase luni, indiferent că merg la muncă, la studii sau în vacanţă, riscă să fie amendaţi, de la 1 ianuarie 2018, dacă nu notifică Fiscul în prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea şi depunerea unui chestionar de rezidenţă fiscală. Mai mult …

Reclamanta MP a solicitat în contradictoriu cu pârâtul AHMR desfacerea căsătoriei dintre părţi din culpa exclusivă a pârâtului. (…)

Instanţa a reţinut din actele procedurale efectuate în cauză că pârâtul de naţionalitate arabă îşi are reşedinţa în Grecia, aici aflându-se ultimul domiciliu comun al părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul nr. 2201/2003 sunt competente să hotărască în problemele privind divorțul, separarea de drept și anularea căsătoriei instanțele judecătorești din statul membru: Mai mult …

O propunere legislativă depusă, pe 18 decembrie, la Camera Deputaţilor prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu închisoarea de până la 3 ani, precum şi un prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor, „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”. Mai mult …

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 88 alin. 1 C. proc. civ., domiciliul şi calitatea celui citat trebuie menţionate pe citaţie, sub sancțiunea prevăzută de art. 88 alin. 2 C. proc. civ.. În speţă, indicarea greşită pe citaţie a numărului blocului din adresa de domiciliu (nr. 2 în loc de nr. 1) este sancţionată cu nulitatea, procedura de citare fiind afectată. Prin urmare, a fost admisă, în principiu, contestaţia în anulare, fiind reluată soluţionarea recursului.

Cele menţionate mai sus le regăsim în Decizia nr. 433 din data de 14 martie 2017 pronunţată de Secţia I civikă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie în anulare.

Agenția Naționlă de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publica un proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domicililui fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Cui i se adresează proiectul de lege?

Conform proiectului procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale și își stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă: adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii şi dacă se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.   Mai mult …

Se spune că „un om motivat poate face mult mai mult decât o echipă de oameni dezinteresați.” (Andy Szekely) Plecând de la acest principiu, legiuitorul a decis să îi motiveze pe cei rămași fără loc de muncă acordându-le diverse stimulente financiare în încercarea de a stopa migrarea acestora în afara granițelor. În prezent, pierzându-și locurile de muncă „mai mulți șomeri din țara noastră/Grăbiți, trec granița albastră./De au noroc, de oameni buni:/Îngenunchează la…căpșuni.(Nistor I.Bud)

Prin legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă publicată în Monitorul Oficial 103 din 6 februarie 2002, lege modificată și completată de legea 250/2013 publicată în Monitorul Oficial 457 din 24 iulie 2013 au fost introduse două prime de mobilitate: cea de încadrare și cea de instalare. OUG 6/2017 publicată în Monitorul Oficial 62 din 25 ianuarie 2017 a introdus prima de relocare. Mai mult …

justitie11
Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legii 18/1991 s-a făcut la cererea celor interesați urmând procedura instituită de legiuitor. Au rămas la dispoziția comisiei de stabilire a dreptului de proprietate terenurile din extravilan aduse sau preluate în orice alt mod în patrimoniul cooperativei agricole de producție de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat și nu au moștenitori și terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire.

Terenurile cooperativei agricole de producție care nu sunt atribuite și cele extravilane proprietatea statului aflate în folosința cooperativei rămân la dispoziția comisiei și vor fi atribuite altor persoane îndreptățite. Mai mult …

politia_frontieraConform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, începând din 6 octombrie, pentru copiii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, care se deplasează însoţiţi în ţara în care locuiesc nu mai este necesară prezentarea acordului părintelui sau al părinţilor privind călătoria, la ieşirea din România.

Astfel, dovada domiciliului sau a reşedinţei în străinătate se face cu documente oficiale care atestă acest fapt.

Totuşi, în cazul în care copiii călătoresc în altă ţară decât în cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, însoţiţi de către un părinte sau o altă persoană majoră, acordul trebuie prezentat în continuare la frontieră.

Totodată, o altă noutate constă în faptul că acordul este valabil pe maxim 3 ani, nu pe un an, cum era până în prezent. În acelaşi timp, se elimină şi obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei din cuprinsul declaraţiei notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către copil, însoţit de o altă persoană.

dubla impunere
În convențiile internaționale la care România este parte s-au stabilit condițiile ce trebuie avute în vedere pentru evitarea dublei impuneri a contribuabilului. De exemplu, dacă un contribuabil este rezident într-un stat și desfășoară afaceri în alt stat, acesta nu va trebui să  achite impozite în ambele state. În acest sens, contribuabilul trebuie să dovedească că are rezidența într-un stat unde va achita impozitele.

Astfel, a fost elaborat Ordinul ANAF 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice și a fost publicat în Monitorul Oficial 577 din 29 iulie 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare. Mai mult …