Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi reorganizată!

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Cele opt oficii teritoriale pentru IMM-uri au fost înlocuite cu nouă agenții. În ce scop?

În actuala situație economică a României nu poate fi negată necesitatea investițiilor străine și a prezenției unor companii mari cu capital străin, însă dezvoltarea economică pe termen lung nu poate fi concepută fără ca ponderea IMM-urilor să fie una corespunzătoare potențialului țării noastre. Potrivit statisticilor oficiale, 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii iar acestea contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Înfiinţarea unei agenţii care să evalueze proiectele din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

descarcareSecretarul de stat în Ministerul Economiei, Claudiu Vrînceanu, în cadrul unei conferinţe, a declarat că pentru evaluarea proiectelor din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării este necesar înfiinţarea Agenție Națională pentru Inovare.

Această agenţie va avea ca scop ameliorarea potențialelor proiecte dar şi evoluarea capitolului Cercetare, Dezvoltare și Inovare. La moment obiectivul principal al autorităţilor constă în creşterea economiei româneşti în mod sustenabil cu 5% pe an prin dezvoltarea proiectului “România competitivă”. Proiectul menţionat propune o nouă interpretare a conceptului de reindustrializare, şi conţine liniile de acțiune pentru următorii patru ani.

“România competitivă” include propunerile reprezentaților Guvernului, ai Băncii Naționale a României și ai Academiei Române.

Categories
Programe de sănătate Ştiri

Program de masterat pentru asistenţi medicali şi moaşe

medicUniversitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş a informat că din a doua parte a lunii septembrie va organiza admitere pentru Masteratul Sănătatea Reproducerii Umane (SRU), cel mai nou program de studii aprobat de ARACIS, pentru profesionalizarea asistenţilor medicali şi a moaşelor.

Astfel, asistentele medicale şi moaşele se vor putea specializa în domeniu reproducerii umane asistate medical, un domeniu care câştigă teren şi în ţara noastră, în contextul în care tot mai multe cupluri apelează la procedurile de fertilizare in vitro sau inseminare artificială, pentru a deveni părinţi.

Conform reprezentanţilor universităţii,“prin acest masterat se va asigura extinderea profesionalizării şi specializării absolvenţilor din ciclul de licenţă Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe, pentru calificarea profesională de alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asistent medical şef, moaşă şefă”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Domeniile și studiile universitare de master pentru 2016-2017

guvern-master

În data de 2 iunie 2016, Guvernul a adoptat o Hotărâre în care sunt incluse domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017.

Noile reglementări au fost stabilite la propunerea Senatelor universităţilor și sunt în concordanță cu angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Strategia de dezvoltare durabilă, în dezbatere pe agenda Academiei Române

formularePreședintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu prim-ministrul Dacian Cioloș, președintele și cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, pe tema Strategiei de dezvoltare durabilă.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea contribuției Guvernului în materie de politici și reforme economice, pe termen scurt și mediu, în contextul Strategiei de dezvoltare durabilă a României, care se elaborează în cadrul Academiei Române.

Astfel, obiectivul principal al strategiei de dezvoltare este definirea unei viziuni și a anumitor direcții de acțiune în privința domeniilor care pot susține dezvoltarea sustenabilă a României, ca creșterea competitivității economice, stimularea productivității — agricultura, industria și sectoarele creative—, a capitalului — investițiile și exporturile, fondurile europene, piața de capital — și alte elemente care oferă condiții propice dezvoltării capitalului românesc și a economiei.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Vechimea în serviciu la pensiile militare în cazul specialiştilor, redusă la 10 ani – Proiect

politistiConform unui proiect de completare a legii cu privire la pensiile militare de stat, depus la Senat, vechimea necesară în serviciu pentru primirea pensiilor militare s-ar putea micşora de la 15 la 10 ani, pentru specialiştii cu înaltă sau dublă calificare profesională, încadraţi pe filieră externă.

Iniţiativa legislativă propune modificarea articolului 16 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel încât, în situaţia specialiştilor cu înaltă şi/sau dublă calificare profesională, încadraţi pe filieră externă în vederea îndeplinirii atribuţiilor instituţiei, vechimea în serviciu să fie de cel puţin 10 ani.

Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii în structurile operative de poliţie judiciară, de criminalistică, de crimă organizată, dar şi în domeniul investigării fraudelor financiar-bancare sau informatice, în domeniul tehnologiilor avansate (…), se impune încadrarea din sursa externă a unor specialişti din viaţa civilă, cu experienţă şi expertiză în diverse domenii, uneori cu dublă specializare, se precizează în expunerea de motive.

În acelaşi timp, iniţiatorii proiectului afirmă că majorarea condiţiei de vechime minimală în serviciu de la 10 la 15 ani pentru deschiderea dreptului la pensie militară, prin modificările succesive aduse Legii 179/2004 a drepturilor de pensie de stat ale poliţiştilor, respectiv OUG 185/2005, dar şi Legii 360/2002 a Statutului poliţistului, produce “situaţii dramatice” de încetare a raporturilor de serviciu odată cu împlinirea limitei de vârstă, dar fără drept de pensie militară.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Sesizarea PNL privind decizia de desfiinţare a Inspecţiei Muncii, discutată de CC

iccjCurtea Constituţională va discuta astăzi sesizarea PNL cu privire la desfiinţarea Inspecţiei Muncii şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială.

În data de 26 mai 2015, Senatul a adoptat legea de aprobare a OUG 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

La 28 mai, grupul deputaţilor PNL a depus o sesizare la Curtea Constituţională în privinţa Legii de aprobare a OUG 86/2014.

În sesizare se arată că dispoziţiile articolului 5 din OUG 86/2014 încalcă alineatele 1, 4 şi 6 ale articolului 115 din Constituţie, conform cărora delegarea legislativă către Guvern este permisă doar în domenii care nu constituie obiectul legilor organice, iar ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate “numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, neputând afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie”.

Astfel, deputaţii PNL consideră că Guvernul nu a respectat principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, în condiţiile în care alineatul 4 al articolului 1 din Constituţie prevede că “statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale”.

Totodată, a fost încălcat şi alineatul 2 al articolului 117 din Constituţie, care prevede că “Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă”.

Categories
Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Normele privind acordarea voucherelor de vacanță

concediuPreședintele interimar al ANT, Mirela Matichescu a afirmat că Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) a finisat normele cu privire la acordarea voucherelor de vacanță și, imediat după promulgarea Legii și publicarea în Monitorul Oficial, documentul va fi trimis pe circuitul de avizare.

Potrivit normelor, angajatorii prevăzuți conform ordonanței de urgență 8/2014 stabilesc de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor, contractarea achiziționării voucherelor de vacanță cu unitățile emitente, dar și forma suportului acestora, respectiv suport electronic sau hârtie.

Astfel, pentru unitățile din domeniul bugetar, voucherele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.

Voucherul de vacanță este valabil un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului nr. 8/2014 modifică ordonanța privind acordarea voucherelor de vacanță și a fost adoptat de Parlament la 3 iunie 2015. Voucherele vor putea fi utilizate doar pe teritoriul României, în limita a 6 salarii brute minime pe economie (6.000 lei).