Tag-Archive for » delegare «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 797 din data de 18 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice stabilește la art. 2 subiecților cărora această Lege este aplicabil, deci și Hotărârea:
– personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale; Mai mult …

Statutul procurorilor și judecătorilor a stabilit care sunt condițiile cu privire la delegarea, detașarea și transferul acestora. Legea prevede că atunci când o judecătorie sau un tribunal nu poate funcționa normal din cauza absenței temporare a unor judecători, a existenței unor posturi vacante, președintele curții de apel, la propunerea președintelui instanței în cauză din circumscripția acelei curți de apel, poate delega judecători de la alte instanțe din acea circumscripție, cu acordul scris al acestora.

Delegarea la instanțe din circumscripția altei curți de apel are loc cu acordul scris al judecătorilor, de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la solicitarea președintelui curții de apel în circumscripția căreia se cere delegarea și cu avizul președintelui curții de apel unde aceștia funcționează. Regula este că delegarea judecătorilor are loc pentru cel mult 90 de zile într-un an și poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile. Mai mult …

wDiurna este un drept care poate fi acordat prin reglementarile aflate în vigoare oricărui salariat angajat în baza unui contract de muncă şi care merge într-o deplasare în interes de serviciu. Potrivit Codului Muncii, salariatul delegat are dreptul legal la plata cheltuielilor de transport şi de cazare, dar şi la o indemnizatie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil acestuia. Mai mult …

politia

Un proverb românesc spune că  „după faptă și răsplată.” Atunci când facem o faptă bună nu ar trebui să ne așteptăm neapărat la recompense materiale, ci un simplu mulțumesc ar trebui să fie suficient. Tot în înțelepciunea sa, poporul român a spus că  „dacă nu poți răsplăti binele ce ai dobândit, fă măcar o mulțumire.”

În diverse domenii, angajații sunt motivați să se poarte ireproșabil, după cum cei care greșesc la locul de muncă sunt aspru sancționați și plătesc pentru erorile lor. Un domeniu în care disciplina este pe primul loc și în care regulile guvernează activitatea acestor oameni, este cel al polițiștilor. Așa cum aceștia veghează pentru ca regulile în comunitate să fie respectate, așa și legiuitorul a creat un set  de norme pe care aceștia trebuie să îl urmeze, în caz contrar fiind sancționați.

Mai mult …

ajutor social
În Monitorul Oficial al României nr. 68 din 27 ianuarie 2015 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Prin actul notmativ s-a majorat cuantumul indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, de la 13 lei la 17 lei.

Astfel, persoana aflată în delegare sau detaşare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă va primi o indemnizaţie zilnică de delegare sau de detaşare de 17 lei.

De asemenea, cuantumul sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare, şi care nu se cazează în condiţiile art. 26 din H.G. nr. 1.860/2006, s-a majorat la 45 de lei.

politistiMeseria de polițist presupune o viață supusă unor reguli stricte, care trebuie urmate întocmai! Regulile guvernează viața acestor oameni înainte de a deveni polițiști, chiar de la momentul susținerii probelor și examenelor obligatorii pentru a obține slujba mult râvnită. Cine reușește, își începe cariera în această branșă și, în cazul în care va dori să avanseze în carieră sau să ocupe un alt post, vacant, va trebui să urmeze regulile specifice stabilite prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Mai mult …

delegare-detasareOrice modificare a unui contract se face, de principiu, prin acordul ambelor părţi, iar contractul de muncă, tocmai el, ce condiţionează în mod esenţial existenţa atât a angajatorului, cât şi a angajatului, nu poate să facă excepţie.

Însă contractul de muncă este unul special, nu numai din punctul de vedere al importanţei sale, ci şi a raportului dintre părţi care, legal vorbind, nu este de egalitate, ci de subordonare a angajatului faţă de angajator. Ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, angajatorul are anumite “prerogative speciale”. Una dintre acestea este cea de a lua decizii unilaterale privind locul unde angajatul îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă determinată de timp: vorbim despre delegare şi detaşare (articolele 42-47 din Codul Muncii).

 

Când e delegare, când e detaşare?

Lucrurile sunt destul de simple în ceea ce priveşte delegarea: ori de câte ori un angajator are nevoie ca un angajat să îndeplinească o anumită lucrare sau sarcină (ce intră în atribuţiile sale de serviciu) în afara locului de muncă, va emite un ordin de delegare (aceasta este denumirea actului). Clasicele delegări în alte localităţi din ţară sau în străinătate, de exemplu, pentru abordarea unui client al societăţii, pentru semnarea unui contract de colaborare în numele acesteia, etc. Aşadar, actele ce urmează angajatul să le îndeplinească în delegaţie sunt exclusiv în interesul angajatorului ce a dispus delegarea (situaţia este diferită în cazul detaşării). Mai mult …