Procedura anulării obligaţiilor fiscale ivite pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, adoptată!


Conform Legii nr. 71/2022 se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Ordinul nr. 1000/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 517/2022, prevede aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale nestinse precum şi decizia de anulare a obligaţiilor fiscale.

Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

Decizia se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.