Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia decide să înregistreze o nouă inițiativă, care se referă la Ziua europeană Whatever it takes!

Comisia Europeană a decis să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Ziua europeană Whatever it takes” („Tot ce este necesar”).

Făcând referire la declarația memorabilă din data de 26 iulie 2012, în care fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a rostit aceste trei cuvinte în engleză și a pus astfel capăt unei crize, inițiativa solicită oficializarea Zilei europene Whatever it takes ca „act simbolic al paneuropenismului”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modificări privind Formularul 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”

Ordinul nr. 1797/2022 prevede modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Declaraţiei 112!

Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin comun pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăţi privind depunerea declaraţiei privind beneficiarul real!

Regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat nu mai sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Calendarul obligaţiilor fiscale, 5 august 2022!

Conform calendarului obligaţiilor fiscale publicat de ANAF, vineri, 05.08.2022, aveţi obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii Transporturi

A fost aprobat modelul formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”

Ordinul nr. 1363/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 754/2022, prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”.

Categories
Dreptul muncii Fiscalitate Piaţa muncii Ştiri

Statele de salarii se păstrează timp de 5 ani!

Legea contabilităţii a fost completată de Legea nr. 195/2022.

Se stabileşte că statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.

Categories
Dreptul proprietăţii Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor a fost actualizată

Ordinul nr. 1081/2022 prevede modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Procedura privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 493/2022 prevede aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.